Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%40
Akfon Yayınları Hafıza Teknikleriyle Anayasa Hukuku MİA Serisi Ali Arg

Akfon Yayınları Hafıza Teknikleriyle Anayasa Hukuku MİA Serisi

Liste Fiyatı : 60,00TL
İndirimli Fiyat : 36,00TL
Kazancınız : 24,00TL
Taksitli fiyat : 3 x 12,00TL
Havale/EFT ile : 35,28TL
%40
Temin süresi 3 iş günüdür.
9786257125246
64106
Akfon Yayınları Hafıza Teknikleriyle Anayasa Hukuku MİA Serisi
Akfon Yayınları Hafıza Teknikleriyle Anayasa Hukuku MİA Serisi
Akfon Yayınları
36.00

Hafıza Teknikleriyle Anayasa Hukuku Ali Argama Mayıs 2020 Renklendirilmiş Tablolarla

İÇİNDEKİLER :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR
I. DEVLETİN ŞEKLİ
II. CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ
III. DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ, RESMÎ DİLİ, BAYRAĞI, MİLLİ MARŞI VE BAŞKENTİ
IV. DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER
V. DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLER
VI EGEMENLİK
VII. YASAMA YETKİSİ
VIII. YÜRÜTME YETKİSİ VE GÖREVİ
IX. YARGI YETKİSİ
X. KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK
XI. ANAYASANIN BAĞLAYICILIĞI VE ÜSTÜNLÜĞÜ
İKİNCİ KISIM TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
I. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN NİTELİĞİ
II. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI
III. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE KULLANILAMAMASI
IV. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASININ DURDURULMASI
V. YABANCILARIN DURUMU
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ
I. KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI
II. ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI
III. KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ
IV. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI
A. Özel Hayatın Gizliliğ
B. Konut Dokunulmazlığı
C. Haberleşme Hürriyeti
V. YERLEŞME VE SEYAHAT HÜRRİYETİ
Yerleşme hürriyeti
Seyahat hürriyeti
Vatandaşın Yurt Dışına Çıkma Hürriyeti (Değişik 2010)
VI. DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ
VII. DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİ
VIII. DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ
IX. BİLİM VE SANAT HÜRRİYETİ
X. BASIN VE YAYIMLA İLGİLİ HÜKÜMLER
A. Basın Hürriyeti
Süreli veya Süresiz Yayınlar
Türkiye’de Yayımlanan Süreli Yayınlar
B. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı
C. Basın Araçlarının Korunması
D. Kamu Tüzel Kişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı
E. Düzeltme ve Cevap Hakkı
XI. TOPLANTI HAK VE HÜRRİYETLERİ
A. Dernek kurma hürriyeti
B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
XII. MÜLKİYET HAKKI
XIII. HAKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
A. Hak arama hürriyeti
B. Kanuni hakim güvencesi
C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar
XIV. İSPAT HAKKI
XV. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KORUNMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER
I. AİLENİN KORUNMASI VE ÇOCUK HAKLARI (2010)
II. EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI VE ÖDEVİ
III. KAMU YARARI
A. Kıyılardan Yararlanma
B. Toprak Mülkiyeti
C. Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması
D. Kamulaştırma
E. Devletleştirme ve Özelleştirme(1999)
IV. ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜRRİYETİ
V. ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
A. Çalışma Hakkı ve Ödevi
B. Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı
C. Sendika Kurma Hakkı
VI. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV HAKKI VE LOKAVT (2010)
A. Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı
B. Grev Hakkı ve Lokavt
VII. ÜCRETTE ADALET SAĞLANMASI
VIII. SAĞLIK, ÇEVRE VE KONUT
A. Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması
B. Konut Hakkı
IX. GENÇLİK VE SPOR
A. Gençliğin Korunması
B. Sporun Geliştirilmesi ve Tahkim (2011)
X. SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI
A. Sosyal Güvenlik Hakkı
B. Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler
C. Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları
XI. TARİH, KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI
XII. SANATIN VE SANATÇININ KORUNMASI
XIII. DEVLETİN İKTİSADİ VE SOSYAL ÖDEVLERİNİN SINIRLARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER
I. TÜRK VATANDAŞLIĞI
II. SEÇME, SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA HAKLARI
III. SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER
A. Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma
Siyasi Partilere Üye Olamayacaklar
B. Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar
IV. KAMU HİZMETLERİNE GİRME HAKKI
A. Hizmete Girme
B. Mal Bildirimi
V. VATAN HİZMETİ
VI. VERGİ ÖDEVİ
VII. DİLEKÇE, BİLGİ EDİNME VE KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURMA (2010) HAKKI
ÜÇÜNCÜ KISIM
CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI BİRİNCİ BÖLÜM YASAMA
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
A. Kuruluşu
B. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi
D. Seçimlerin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimler
E. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi. Üyelikle İlgili Hükümler
1. Milletin Temsili
2. Andiçme
3. Üyelikle Bağdaşmayan İşler
4. Yasama Dokunulmazlığı
5. Milletvekilliğinin Düşmesi
6. İptal İstemi
7. Ödenek ve yolluklar
II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri
A. Türkiye Büyük Millet Meclisi Aşağıdakileri Şekli Kanun ile Yapar
B. Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi
C. Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması
D. Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma
E. Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme
III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri ile İlgili Hükümler
A. Toplanma ve Tatil
B. Başkanlık Divanı
C. İçtüzük Siyasi Parti Grupları ve Kolluk İşleri
D. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
E. Görüşmelerin Açıklığı ve Yayımlanması
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bilgi Edinme Ve Denetim Yolları
İKİNCİ BÖLÜM YÜRÜTME
1. Cumhurbaşkanı
A. Adaylık ve Seçimi
C. Andiçmesi
D. Görev ve Yetkileri
E. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
F. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanına Vekâlet ve Bakanlar
G. Devlet Denetleme Kurulu
H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı Seçimlerinin Yenilenmesi
I. Milli Savunma
1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı
2. Milli Güvenlik Kurulu
Milli Güvenlik Kurulunun gündemi;
3. Olağanüstü Hal Yönetimi
4. İdare
A. İdarenin Esasları
1. İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzelkişiliği
2. Yönetmelikler
B. Yargı Yolu
C. İdarenin Kuruluşu
1. Merkezi İdare
2. Mahalli İdareler
D. Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler
1. Genel İlkeler
2. Görev ve Sorumlulukları, Disiplin Kovuşturulmasında Güvence
E. Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları
1. Yükseköğretim Kurumları
2. Yükseköğretim Üst Kuruluşları
3. Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tabi Olanlar
F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Kamuyla İlişkili Haber Ajansları
G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
H. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
İ. Diyanet İşleri Başkanlığı
J. Kanunsuz Emir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YARGI
I. GENEL HÜKÜMLER
A. Mahkemelerin Bağımsızlığı
B. Hakimlik ve Savcılık Teminatı
C. Hakimlik ve Savcılık Mesleği
D. Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması
E. Mahkemelerin Kuruluşu
G.Adalet Hizmetlerinin Denetimi
II. YÜKSEK MAHKEMELER
A. Anayasa Mahkemesi
1. Kuruluşu
Cumhurbaşkanı: (12 ÜYE)
2. Üyelerin Görev Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi
3. Görev ve Yetkileri
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
4. Çalışma ve Yargılama Usulü
5. İptal Davası
6. Dava Açma Süresi
7. Anayasaya Aykırılığın Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi
8. Anayasa Mahkemesinin Kararları
B. Yargıtay
C. Danıştay
D. Uyuşmazlık Mahkemesi
III. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
IV. SAYIŞTAY
DÖRDÜNCÜ KISIM
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM Mali Hükümler
I. Bütçe
A. Bütçe ve kesin hesap
E. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi
İKİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK HÜKÜMLER
I. PLANLAMA; EKONOMIK VE SOSYAL KONSEY (2010)
II. PİYASALARIN DENETİMİ VE DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ
III. TABİİ SERVETLERİN VE KAYNAKLARIN ARANMASI VE İŞLETİLMESİ
IV. ORMANLAR VE ORMAN KÖYLÜSÜ
A. Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi
B. Orman Köylüsünün Korunması
V. Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi
VI. Tüketiciler ile Esnaf Ve Sanatkarların Korunması
A. Tüketicilerin Korunması
B. Esnaf ve Sanatkarların Korunması
BEŞİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
I. İnkılap Kanunlarının Korunması
ALTINCI KISIM SON HÜKÜMLER
I. Anayasanın Değiştirilmesi, Seçimlere ve Halkoylamasına Katılma
II. Başlangıç ve kenar başlıklar
ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ
BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM
Görevler ve Yetkiler
Mahkemenin görev ve yetkileri şunlardır
İçtüzük
İKİNCİ KISIM ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÜYELERİN NİTELİKLERİ, SEÇİMİ VE ATANMASI
Mahkemenin Kuruluşu ve Üyelerin Seçilme Yeterliği
Mahkeme üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki bentlerde sayılan niteliklerden birine sahip olmak gerekir
Üyelerin seçimi
Üyelik Süresi ve Teminatı
Üyeliğin Boşalması ve Sona Ermesi
Disiplin Cezaları ve Yerine Getirilmesi
ÜÇÜNCÜ KISIM TEŞKİLAT YAPISI
BİRİNCİ BÖLÜM MAHKEME TEŞKİLATI
Teşkilat
Genel Kurul
Bölümler
DÖRDÜNCÜ KISIM İNCELEME VE YARGILAMA USULLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
İPTAL DAVASI
,İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar
Şekil Bakımından İptal Davası ve Sınırı
Kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
İptal Davası Açma Süresi
İptal Davası Açılmasında Temsil ve Uyulması Gereken Esaslar
Eksikliklerin Tamamlattırılması ve Görüş Bildirme
İKİNCİ BÖLÜM
İTİRAZ YOLU
Anayasaya Aykırılığın Mahkemelerce İleri Sürülmesi
Başvuruya Engel Durumlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İPTAL VE İTİRAZ DAVALARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Dosya Üzerinden İnceleme ve Gerekçeyle Bağlı Olmama
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİREYSEL BAŞVURU
Bireysel Başvuru Hakkı
Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
Bireysel Başvuru Usulü
Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları ve İncelenmesi
Esas Hakkındaki İnceleme.
Kararlar
Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması
BEŞİNCİ BÖLÜM
SİYASİ PARTİ KAPATMA VE DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI DAVALARI
Siyasi Parti Kapatma Davaları
Siyasi Partilere İhtar Verilmesi
ALTINCI BÖLÜM
SİYASİ PARTİLERİN MALİ DENETİMİ
Siyasi Partilerin Mali Denetimi
Mali Denetimde İlk ve Esas İnceleme
YEDİNCİ BÖLÜM
YÜCE DİVAN YARGILAMASI
Duruşma
Yeniden İnceleme
SEKİNCİ BÖLÜM KARARLAR
Oylama Şekli ve Karar Nisabı
Mahkeme Kararları
Yargılamanın Yenilenmesi
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
Seçim Sistemi ve Usulü
Milletvekili Sayısı ve Dağılımı.
Seçim Çevreleri ve Çıkaracağı Milletvekili Sayısı
Seçim Çevreleri ve Çıkaracakları Milletvekili Sayısının İlanı
Seçim Dönemi, Seçimin Başlangıcı ve Seçim Günü
Ara seçimi
Seçimin Yenilenmesi
Sürelerin Tespiti
Seçilme Yeterliği
Adaylık
Seçim İttifakı
İller Toplamının En Az Yarısında Tam Aday Göstermeyen Siyasi Partilerin Durumu:
İller Toplamının Yarısından Fazlasında Aday Gösteren Partilerin Durumu
İtiraz Üzerine Meydana Gelen Eksikler
Siyasi Partilerin Adayları ve Bağımsız Adaylar
Adaylık İçin Görevden Çekilmesi Gerekenler
Genel Baraj ve Hesaplanması
Seçim Sonuçlarının Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Yayımlanması
Seçimin veya Tutanağın İptali
SİYASİ PARTİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR
Siyasi Parti Kurma Hakkı
Üye Olma Ve Üyelikten Çekilme Hakkı
Siyasi Partilerin Teşkilatı
İKİNCİ KISIM
SİYASİ PARTİLERİN TEŞKİLATLANMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
Partilerin Kurulması
İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK
Siyasi Partilere Üye Olma
Siyasi Partilere Üye Olamayacaklar
Üyeliğe Kabul Şartları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MERKEZ TEŞKİLATI
Partilerin Genel Merkez Teşkilatı
Büyük Kongre
Genel Başkan
Merkez Karar, Yönetim ve İcra Organları
Merkez Disiplin Kurulu
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İl ve İlçe Teşkilatı
İl Teşkilatı
İlçe Teşkilatı
BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SİYASİ PARTİ GRUPLARI
Grup Kurma
ALTINCI BÖLÜM
TEŞKİLATLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER
Teşkilatın Merkezleri
Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi
Kamu Yararına Dernek Sayılmama
YEDİNCİ BÖLÜM
SİYASİ PARTİLERİN SEÇİMLERE KATILMASI VE ADAYLARIN TESPİTİ
Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLERİ
Disiplin Suçları ve Cezaları
Disiplin kurulları üyelerinin seçilmesi:
ÜÇÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM
Siyasi Partilerin Yardım ve Bağış Alma Sınırları
Ticari Faaliyet, Kredi ve Borç Alma Yasağı
Taşınmaz Mal Edinme
İKİNCİ BÖLÜM Borç Verme Yasağı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANAYASA MAHKEMESİNCE YAPILACAK MALİ DENETİM
Kesinhesabın Gönderilmesi
Denetim
DÖRDÜNCÜ KISIM
SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ YASAKLAR
Kapatılan Siyasi Partiler ve Mensuplarının Durumu
BEŞİNCİ KISIM
SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI
Görevli Mahkeme ve Savcılık
Siyasi Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulu
Siyasi Partilerle İlgili Yasaklara Aykırılık Halinde Dava Açılması
Kapatılan Partinin Malları
ALTINCI KISIM SİYASİ PARTİLERİN KAPANMASI
Kapanma Kararı
Kapanan Siyasi Partilerin Malları
YEDİNCİ KISIM DEVLETÇE YARDIM
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ
Yasama Yılının Başlaması
Geçici Başkanlık Divanı
Başkanlık Divanının Kuruluşu
Başkan Seçimi ve Süresi
Siyasî Parti Gruplarının Kuruluşu
Danışma Kurulu
Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
Meclis Araştırma Komisyonu ve Yetkileri
Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar Hakkında Verilen Meclis Soruşturması Önergeleri
Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
Oylama üç şekilde yapılır
Açık Oylamanın Zorunlu Olduğu Haller
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER
BEYİN JİMNASTİĞİ
Eşitlik İlkesine Aykırı Olarak Yorumlanamayacaklar
Çalışma Şartları Bakımından Özel Olarak Korunanlar
Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler
Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması
Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması
Yerleşme hürriyeti
Seyahat hürriyeti
Vatandaşın Yurt Dışına Çıkma Hürriyeti (Değişik 2010)
Kanuni Hakim Güvencesi
Milletvekilliğinin Düşmesi
Yürütme Başlığı Altında Düzenlenenler
Anayasa Mahkemesi Üye Seçimi
SON KISIMLAR
DÖRDÜNCÜ KISIM
MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
İKİNCİ BÖLÜM Ekonomik Hükümler
BEŞİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
ALTINCI KISIM SON HÜKÜMLER
KAYNAKÇA

 • Açıklama
  • Hafıza Teknikleriyle Anayasa Hukuku Ali Argama Mayıs 2020 Renklendirilmiş Tablolarla

   İÇİNDEKİLER :

   TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
   BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
   BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR
   I. DEVLETİN ŞEKLİ
   II. CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ
   III. DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ, RESMÎ DİLİ, BAYRAĞI, MİLLİ MARŞI VE BAŞKENTİ
   IV. DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER
   V. DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLER
   VI EGEMENLİK
   VII. YASAMA YETKİSİ
   VIII. YÜRÜTME YETKİSİ VE GÖREVİ
   IX. YARGI YETKİSİ
   X. KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK
   XI. ANAYASANIN BAĞLAYICILIĞI VE ÜSTÜNLÜĞÜ
   İKİNCİ KISIM TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   GENEL HÜKÜMLER
   I. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN NİTELİĞİ
   II. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI
   III. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE KULLANILAMAMASI
   IV. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASININ DURDURULMASI
   V. YABANCILARIN DURUMU
   İKİNCİ BÖLÜM
   KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ
   I. KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI
   II. ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI
   III. KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ
   IV. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI
   A. Özel Hayatın Gizliliğ
   B. Konut Dokunulmazlığı
   C. Haberleşme Hürriyeti
   V. YERLEŞME VE SEYAHAT HÜRRİYETİ
   Yerleşme hürriyeti
   Seyahat hürriyeti
   Vatandaşın Yurt Dışına Çıkma Hürriyeti (Değişik 2010)
   VI. DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ
   VII. DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİ
   VIII. DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ
   IX. BİLİM VE SANAT HÜRRİYETİ
   X. BASIN VE YAYIMLA İLGİLİ HÜKÜMLER
   A. Basın Hürriyeti
   Süreli veya Süresiz Yayınlar
   Türkiye’de Yayımlanan Süreli Yayınlar
   B. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı
   C. Basın Araçlarının Korunması
   D. Kamu Tüzel Kişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı
   E. Düzeltme ve Cevap Hakkı
   XI. TOPLANTI HAK VE HÜRRİYETLERİ
   A. Dernek kurma hürriyeti
   B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
   XII. MÜLKİYET HAKKI
   XIII. HAKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
   A. Hak arama hürriyeti
   B. Kanuni hakim güvencesi
   C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar
   XIV. İSPAT HAKKI
   XV. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KORUNMASI
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER
   I. AİLENİN KORUNMASI VE ÇOCUK HAKLARI (2010)
   II. EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI VE ÖDEVİ
   III. KAMU YARARI
   A. Kıyılardan Yararlanma
   B. Toprak Mülkiyeti
   C. Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması
   D. Kamulaştırma
   E. Devletleştirme ve Özelleştirme(1999)
   IV. ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜRRİYETİ
   V. ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
   A. Çalışma Hakkı ve Ödevi
   B. Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı
   C. Sendika Kurma Hakkı
   VI. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV HAKKI VE LOKAVT (2010)
   A. Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı
   B. Grev Hakkı ve Lokavt
   VII. ÜCRETTE ADALET SAĞLANMASI
   VIII. SAĞLIK, ÇEVRE VE KONUT
   A. Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması
   B. Konut Hakkı
   IX. GENÇLİK VE SPOR
   A. Gençliğin Korunması
   B. Sporun Geliştirilmesi ve Tahkim (2011)
   X. SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI
   A. Sosyal Güvenlik Hakkı
   B. Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler
   C. Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları
   XI. TARİH, KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI
   XII. SANATIN VE SANATÇININ KORUNMASI
   XIII. DEVLETİN İKTİSADİ VE SOSYAL ÖDEVLERİNİN SINIRLARI
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER
   I. TÜRK VATANDAŞLIĞI
   II. SEÇME, SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA HAKLARI
   III. SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER
   A. Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma
   Siyasi Partilere Üye Olamayacaklar
   B. Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar
   IV. KAMU HİZMETLERİNE GİRME HAKKI
   A. Hizmete Girme
   B. Mal Bildirimi
   V. VATAN HİZMETİ
   VI. VERGİ ÖDEVİ
   VII. DİLEKÇE, BİLGİ EDİNME VE KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURMA (2010) HAKKI
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI BİRİNCİ BÖLÜM YASAMA
   I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
   A. Kuruluşu
   B. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
   C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi
   D. Seçimlerin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimler
   E. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi. Üyelikle İlgili Hükümler
   1. Milletin Temsili
   2. Andiçme
   3. Üyelikle Bağdaşmayan İşler
   4. Yasama Dokunulmazlığı
   5. Milletvekilliğinin Düşmesi
   6. İptal İstemi
   7. Ödenek ve yolluklar
   II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri
   A. Türkiye Büyük Millet Meclisi Aşağıdakileri Şekli Kanun ile Yapar
   B. Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi
   C. Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması
   D. Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma
   E. Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme
   III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri ile İlgili Hükümler
   A. Toplanma ve Tatil
   B. Başkanlık Divanı
   C. İçtüzük Siyasi Parti Grupları ve Kolluk İşleri
   D. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
   E. Görüşmelerin Açıklığı ve Yayımlanması
   IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bilgi Edinme Ve Denetim Yolları
   İKİNCİ BÖLÜM YÜRÜTME
   1. Cumhurbaşkanı
   A. Adaylık ve Seçimi
   C. Andiçmesi
   D. Görev ve Yetkileri
   E. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
   F. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanına Vekâlet ve Bakanlar
   G. Devlet Denetleme Kurulu
   H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı Seçimlerinin Yenilenmesi
   I. Milli Savunma
   1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı
   2. Milli Güvenlik Kurulu
   Milli Güvenlik Kurulunun gündemi;
   3. Olağanüstü Hal Yönetimi
   4. İdare
   A. İdarenin Esasları
   1. İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzelkişiliği
   2. Yönetmelikler
   B. Yargı Yolu
   C. İdarenin Kuruluşu
   1. Merkezi İdare
   2. Mahalli İdareler
   D. Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler
   1. Genel İlkeler
   2. Görev ve Sorumlulukları, Disiplin Kovuşturulmasında Güvence
   E. Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları
   1. Yükseköğretim Kurumları
   2. Yükseköğretim Üst Kuruluşları
   3. Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tabi Olanlar
   F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Kamuyla İlişkili Haber Ajansları
   G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
   H. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
   İ. Diyanet İşleri Başkanlığı
   J. Kanunsuz Emir
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YARGI
   I. GENEL HÜKÜMLER
   A. Mahkemelerin Bağımsızlığı
   B. Hakimlik ve Savcılık Teminatı
   C. Hakimlik ve Savcılık Mesleği
   D. Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması
   E. Mahkemelerin Kuruluşu
   G.Adalet Hizmetlerinin Denetimi
   II. YÜKSEK MAHKEMELER
   A. Anayasa Mahkemesi
   1. Kuruluşu
   Cumhurbaşkanı: (12 ÜYE)
   2. Üyelerin Görev Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi
   3. Görev ve Yetkileri
   Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
   4. Çalışma ve Yargılama Usulü
   5. İptal Davası
   6. Dava Açma Süresi
   7. Anayasaya Aykırılığın Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi
   8. Anayasa Mahkemesinin Kararları
   B. Yargıtay
   C. Danıştay
   D. Uyuşmazlık Mahkemesi
   III. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
   IV. SAYIŞTAY
   DÖRDÜNCÜ KISIM
   MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
   BİRİNCİ BÖLÜM Mali Hükümler
   I. Bütçe
   A. Bütçe ve kesin hesap
   E. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi
   İKİNCİ BÖLÜM
   EKONOMİK HÜKÜMLER
   I. PLANLAMA; EKONOMIK VE SOSYAL KONSEY (2010)
   II. PİYASALARIN DENETİMİ VE DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ
   III. TABİİ SERVETLERİN VE KAYNAKLARIN ARANMASI VE İŞLETİLMESİ
   IV. ORMANLAR VE ORMAN KÖYLÜSÜ
   A. Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi
   B. Orman Köylüsünün Korunması
   V. Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi
   VI. Tüketiciler ile Esnaf Ve Sanatkarların Korunması
   A. Tüketicilerin Korunması
   B. Esnaf ve Sanatkarların Korunması
   BEŞİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
   I. İnkılap Kanunlarının Korunması
   ALTINCI KISIM SON HÜKÜMLER
   I. Anayasanın Değiştirilmesi, Seçimlere ve Halkoylamasına Katılma
   II. Başlangıç ve kenar başlıklar
   ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ
   BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM
   Görevler ve Yetkiler
   Mahkemenin görev ve yetkileri şunlardır
   İçtüzük
   İKİNCİ KISIM ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   ÜYELERİN NİTELİKLERİ, SEÇİMİ VE ATANMASI
   Mahkemenin Kuruluşu ve Üyelerin Seçilme Yeterliği
   Mahkeme üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki bentlerde sayılan niteliklerden birine sahip olmak gerekir
   Üyelerin seçimi
   Üyelik Süresi ve Teminatı
   Üyeliğin Boşalması ve Sona Ermesi
   Disiplin Cezaları ve Yerine Getirilmesi
   ÜÇÜNCÜ KISIM TEŞKİLAT YAPISI
   BİRİNCİ BÖLÜM MAHKEME TEŞKİLATI
   Teşkilat
   Genel Kurul
   Bölümler
   DÖRDÜNCÜ KISIM İNCELEME VE YARGILAMA USULLERİ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   İPTAL DAVASI
   ,İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar
   Şekil Bakımından İptal Davası ve Sınırı
   Kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
   İptal Davası Açma Süresi
   İptal Davası Açılmasında Temsil ve Uyulması Gereken Esaslar
   Eksikliklerin Tamamlattırılması ve Görüş Bildirme
   İKİNCİ BÖLÜM
   İTİRAZ YOLU
   Anayasaya Aykırılığın Mahkemelerce İleri Sürülmesi
   Başvuruya Engel Durumlar
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   İPTAL VE İTİRAZ DAVALARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
   Dosya Üzerinden İnceleme ve Gerekçeyle Bağlı Olmama
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   BİREYSEL BAŞVURU
   Bireysel Başvuru Hakkı
   Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
   Bireysel Başvuru Usulü
   Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları ve İncelenmesi
   Esas Hakkındaki İnceleme.
   Kararlar
   Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   SİYASİ PARTİ KAPATMA VE DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI DAVALARI
   Siyasi Parti Kapatma Davaları
   Siyasi Partilere İhtar Verilmesi
   ALTINCI BÖLÜM
   SİYASİ PARTİLERİN MALİ DENETİMİ
   Siyasi Partilerin Mali Denetimi
   Mali Denetimde İlk ve Esas İnceleme
   YEDİNCİ BÖLÜM
   YÜCE DİVAN YARGILAMASI
   Duruşma
   Yeniden İnceleme
   SEKİNCİ BÖLÜM KARARLAR
   Oylama Şekli ve Karar Nisabı
   Mahkeme Kararları
   Yargılamanın Yenilenmesi
   MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
   Seçim Sistemi ve Usulü
   Milletvekili Sayısı ve Dağılımı.
   Seçim Çevreleri ve Çıkaracağı Milletvekili Sayısı
   Seçim Çevreleri ve Çıkaracakları Milletvekili Sayısının İlanı
   Seçim Dönemi, Seçimin Başlangıcı ve Seçim Günü
   Ara seçimi
   Seçimin Yenilenmesi
   Sürelerin Tespiti
   Seçilme Yeterliği
   Adaylık
   Seçim İttifakı
   İller Toplamının En Az Yarısında Tam Aday Göstermeyen Siyasi Partilerin Durumu:
   İller Toplamının Yarısından Fazlasında Aday Gösteren Partilerin Durumu
   İtiraz Üzerine Meydana Gelen Eksikler
   Siyasi Partilerin Adayları ve Bağımsız Adaylar
   Adaylık İçin Görevden Çekilmesi Gerekenler
   Genel Baraj ve Hesaplanması
   Seçim Sonuçlarının Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Yayımlanması
   Seçimin veya Tutanağın İptali
   SİYASİ PARTİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR
   Siyasi Parti Kurma Hakkı
   Üye Olma Ve Üyelikten Çekilme Hakkı
   Siyasi Partilerin Teşkilatı
   İKİNCİ KISIM
   SİYASİ PARTİLERİN TEŞKİLATLANMASI
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KURULUŞ
   Partilerin Kurulması
   İKİNCİ BÖLÜM
   ÜYELİK
   Siyasi Partilere Üye Olma
   Siyasi Partilere Üye Olamayacaklar
   Üyeliğe Kabul Şartları
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   MERKEZ TEŞKİLATI
   Partilerin Genel Merkez Teşkilatı
   Büyük Kongre
   Genel Başkan
   Merkez Karar, Yönetim ve İcra Organları
   Merkez Disiplin Kurulu
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   İl ve İlçe Teşkilatı
   İl Teşkilatı
   İlçe Teşkilatı
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SİYASİ PARTİ GRUPLARI
   Grup Kurma
   ALTINCI BÖLÜM
   TEŞKİLATLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER
   Teşkilatın Merkezleri
   Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi
   Kamu Yararına Dernek Sayılmama
   YEDİNCİ BÖLÜM
   SİYASİ PARTİLERİN SEÇİMLERE KATILMASI VE ADAYLARIN TESPİTİ
   Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   DİSİPLİN İŞLERİ
   Disiplin Suçları ve Cezaları
   Disiplin kurulları üyelerinin seçilmesi:
   ÜÇÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM
   Siyasi Partilerin Yardım ve Bağış Alma Sınırları
   Ticari Faaliyet, Kredi ve Borç Alma Yasağı
   Taşınmaz Mal Edinme
   İKİNCİ BÖLÜM Borç Verme Yasağı
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   ANAYASA MAHKEMESİNCE YAPILACAK MALİ DENETİM
   Kesinhesabın Gönderilmesi
   Denetim
   DÖRDÜNCÜ KISIM
   SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ YASAKLAR
   Kapatılan Siyasi Partiler ve Mensuplarının Durumu
   BEŞİNCİ KISIM
   SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI
   Görevli Mahkeme ve Savcılık
   Siyasi Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulu
   Siyasi Partilerle İlgili Yasaklara Aykırılık Halinde Dava Açılması
   Kapatılan Partinin Malları
   ALTINCI KISIM SİYASİ PARTİLERİN KAPANMASI
   Kapanma Kararı
   Kapanan Siyasi Partilerin Malları
   YEDİNCİ KISIM DEVLETÇE YARDIM
   TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ
   Yasama Yılının Başlaması
   Geçici Başkanlık Divanı
   Başkanlık Divanının Kuruluşu
   Başkan Seçimi ve Süresi
   Siyasî Parti Gruplarının Kuruluşu
   Danışma Kurulu
   Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
   Meclis Araştırma Komisyonu ve Yetkileri
   Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar Hakkında Verilen Meclis Soruşturması Önergeleri
   Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
   Oylama üç şekilde yapılır
   Açık Oylamanın Zorunlu Olduğu Haller
   SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER
   BEYİN JİMNASTİĞİ
   Eşitlik İlkesine Aykırı Olarak Yorumlanamayacaklar
   Çalışma Şartları Bakımından Özel Olarak Korunanlar
   Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler
   Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması
   Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması
   Yerleşme hürriyeti
   Seyahat hürriyeti
   Vatandaşın Yurt Dışına Çıkma Hürriyeti (Değişik 2010)
   Kanuni Hakim Güvencesi
   Milletvekilliğinin Düşmesi
   Yürütme Başlığı Altında Düzenlenenler
   Anayasa Mahkemesi Üye Seçimi
   SON KISIMLAR
   DÖRDÜNCÜ KISIM
   MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   MALİ HÜKÜMLER
   İKİNCİ BÖLÜM Ekonomik Hükümler
   BEŞİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
   ALTINCI KISIM SON HÜKÜMLER
   KAYNAKÇA

   Stok Kodu
   :
   9786257125246
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   174
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Akbank
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   36,00   
   36,00   
   2
   18,00   
   36,00   
   3
   12,00   
   36,00   
   Ziraat Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   36,00   
   36,00   
   2
   18,00   
   36,00   
   3
   12,00   
   36,00   
   İş Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   36,00   
   36,00   
   2
   18,00   
   36,00   
   3
   12,00   
   36,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
sultanbeyli escort sancaktepe escort pendik escort beylikdüzü escort
Kapat