Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı %20 indirimli Metin Kaya

İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı

Liste Fiyatı : 45,00TL
İndirimli Fiyat : 36,00TL
Kazancınız : 9,00TL
Taksitli fiyat : 3 x 12,00TL
Havale/EFT ile : 35,28TL
%20
Temin süresi 4 iş günüdür.
9786056941030
51698
İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı
İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı
Temsil Kitap
36.00

BÖLÜM - 1
İDARENİN GENEL ESASLARI
İDARE KAVRAMI
a. Organik – Yapısal Anlamda İdare
b. Fonksiyonel – İşlevsel Anlamda İdare
Yasama fonksiyonu ve İdare
Yargı fonksiyonu ve İdare
Yürütme Fonksiyonu
Yürütmenin siyasi nitelikteki İşlemleri
İdari Fonksiyonun Özellikleri
Devlet İdaresinin Görevleri
İDARE HUKUKU
1- İdare Hukuku sistemleri
2- İdare Hukukunun gelişimi
3- İdare Hukukunun Özellikleri
4- İdare hukukunun kaynakları
İDARE HUKUKUNA EGEMEN OLAN ANAYASAL İLKELER
1. İdarenin Bütünlüğü
a. İdari Vesayet
b. Hiyerarşi – Silsile – i Meratip
c. Hiyerarşi Vesayet Karşılaştırma
2. İdarenin Kanuniliği İlkesi- Kanuni İdare
3. Merkezden Yönetim ve Yerinden yönetim İlkesi
a. Yerinden Yönetim ( Adem-i Merkeziyetçilik) İlkesi
4. Kamu Tüzel Kişiliği
Kuruluş
Yetkileri
Kamu Tüzel Kişiliğini Anayasadan alan Kuruluşlar
İdari Kararla Kurulabilen Kamu Tüzel Kişilikleri
Kamu Tüzel kişiliği Kanunla Verilenler
Devlet Tüzel Kişiliği
Devlet Tüzel Kişiliğine Sahip Kuruluşlar
BÖLÜM - 2
İDARİ İŞLEMLER
1-) İdari İşlem Kavramı
2-) İdari işlemin özellikleri
İdari işlemin özellikleri
Tek yanlılık:
Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma
İcrailik
İdarenin İcrai olmayan işlemleri
Re’sen İcra edilebilirlik:
Yargısal Denetim
3-) İdari İşlem Türleri
1. Birel İşlemler
a-) Maddi Açıdan Tasnif
b-) Doğuracakları Hukuki Sonuçlar açısından
c-) Açıklanan İradenin Sayısına ve Usulüne Göre İşlemler
d. Açıklanan İradenin Şekline Göre İşlemler
e. Muhatapları üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif
f-) İsteğe Bağlı olup olmamalarına Göre Tasnif
4-) İdari İşlemin Unsurları
A. YETKİ UNSURU
b-) Şekil Unsuru
c-) Sebep Unsuru
d-) Konu Unsuru
e-) Amaç Unsuru
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine bağlı nedenler
a. Geri Alma
b. Kaldırma
c. Düzeltme
d. Değiştirme
İDARENİN İKİ YANLI İŞLEMLERİ
1. İDARİ SÖZLEŞMELER
İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİ
TAHKİM
İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ( KAMU İHALELERİ )
a-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ( DİK )
b-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ( KİK )
c-) İhale Yöntemleri
d-) İhale Süreci ve Yöntemleri
e-) İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü
KAMU İHALE KURUMU
4046 Sayılı ÖZELLEŞTİRME KANUNU
BÖLÜM - 3
İDARENİN YETKİLERİ
1-) Düzenleme Yetkisi
2-) Yaptırım Uygulama Yetkisi
3-) MAL EDİNME YETKİSİ
a. KAMULAŞTIRMA
b-) İstimval
c-) Kamulaştırmasız El Atma
d-) Geçici İşgal
e-) Devletleştirme
4-) Kolluk Yetkisi
1-) Kamu Düzenin Unsurları
2-) Kolluk Türleri
Kolluk Usulleri
Kolluk İşlemleri
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
BÖLÜM 4
İDARENİN MALLARI
1-) Kamu Malı
Kamu Mallarının Özellikleri
c-) Kamu Mallarının Kullanımı
2. Kamunun Özel Malları
BÖLÜM - 5
KAMU HİZMETLERİ
1-) Kamu Hizmetinin Özellikleri
2-) Kamu Hizmetinin İlkeleri
3-) Kamu Hizmetlerinin Türleri
BÖLÜM – 7
KAMU GÖREVLİLERİ
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Kapsamı
1-) Memur Kavramının Öğeleri
2-) Memurluk mesleğinin Temel İlkeleri
3-) Devlet Memuru olma Şartları
4-) Memuriyete Girişte Sınav Yöntemi
5-) Aday memurluk
6-) Atama ve Göreve Başlama
7. İstisnai Memurlar
8-) Memurların Hakları Ödevleri ayrıcalıkları
9. Memurların Disiplin Rejimi
10. Memur Statüsünde Kısıntı Yapan İlkeler
CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN ATANMASI
KAMU ETİK KURULU
MEMURLARIN YARGILANMASI
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE
BÖLÜM - 8
İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU
1-) İdarenin Sorumluluğunu Doğuran Şartlar
2-) Sorumluluk Türleri
3-) İdarenin Sorumluluğunu Azaltan ya da Kaldıran Durumlar

BÖLÜM 9
BİLGİ EDİNME HAKKI - İMAR HUKUKU
BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU
İMAR HUKUKU
1. İmar Planları
2. İmar Planlarının İlanı
3. Yapı Ruhsatiyesi
4. Ruhsat Müddeti
5. Yapı Kullanma İzni
6. Ruhsatsız Yapılar
7. Ruhsatsız Yapılar
8. Arsa Düzenlemesi
9.İdari Yaptırımlar
I. BÖLÜM: BAŞKENT TEŞKİLATI
A-) CUMHURRBAŞKANI
CUMHURBAŞKANI SEÇİM USULÜ
1. Seçim Döneminin Başlangıcı
2. Seçim Sistemi
3. Seçimlerin Geri Bırakılması
4. Aday Gösterilme
6. Adaylığın İncelenmesi, Geçici Aday, İtiraz ve Kesin Aday Listesi
7. Cumhurbaşkanı Adayı Olanların Göreve Geri Dönmeleri
8. Adaylara Yardım
Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılacak Düzenleyici İşlemler
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2. Yönetmelik
CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU
CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
1. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI
2. CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
3.CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
4. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI
5. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI
6. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR
A. Devlet Denetleme Kurulu
B. Milli Güvenlik Kurulu
C. Savunma Sanayi Başkanlığı
D. Varlık Fonu
7. BAKANLIKLAR
Bakanlıkların Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları
8. İDARİ KURUL VE KONSEYLER
A. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu
B. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu
C. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu
D. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul
E. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
F. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu
G. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı
maddesinde belirtilen Komisyon
H. Toptancı Hal Konseyi
I. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
9. CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ
YÜKSEK ASKERİ ŞURA
II. BÖLÜM: BAŞKENTE YARDIMCI KURULUŞLAR
1. DANIŞTAY
I. Danıştay Meslek Mensupları
a. Danıştay Başkanı
b. Danıştay Başsavcısı
c. Başkanvekilleri
d. Üyeler
II. Danıştay’ın Organları
b-) DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ
2. SAYIŞTAY
3. EKONOMİK VE SOSYLA KONSEY
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU
Kalkınma Ajansları
Kalkınma Kurulu
Yönetim Kurulu
Ajansların denetimi
III. BÖLÜM: MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI
Merkezi İdare
TAŞRA TEŞKİLATI
1. İL İDARESİ
A. İl İdaresinin Kurulması Kaldırılması, Değiştirilmesi
B. İl İdaresinin Organları
II. İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI
III. İL İDARE KURULU
2. İLÇE İDARESİ
A. Kurulması, Kaldırılması Değiştirilmesi
B. İlçe İdaresinin Organları
I. Kaymakam


II. İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI
III. İLÇE İDARE KURULU
3. BUCAK İDARESİ
IV. BÖLÜM: YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
A. MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ SEÇİMLERİ
MAHALLİ İDARELER
1. İL ÖZEL İDARESİ
I. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları
II. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları
IV. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI
B. İL ENCÜMENİ210
C. VALİ
V. İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI
VI. İL ÖZEL İDARESİNİN DENETİMİ
VII. İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİNİN AKSAMASI
VIII. İL ÖZEL İDARESİNİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ
2. BELEDİYE
I. Kuruluş ve Sınırlar
II. Belediyenin Organları
A. BELEDİYE MECLİSİ
B. BELEDİYE ENCÜMENİ
C. BELEDİYE BAŞKANI
D. BELEDİYE ORGANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI
III. BELEDİYE TEŞKİLATI
IV. BELEDİYENİN DENETİMİ
V. BELEDİYE HİZMETLERİNDE AKSAMA
VI. BELEDİYENİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ
VII. BELEDİYENİN BORÇLANMASI
VIII. KENTSEL DÖNÜŞÜM
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
II. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
III. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORGANLARI
A. Büyükşehir Belediye Meclisi
B. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMENİ
C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
IV. DANIŞMANLAR
V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TEŞKİLATI
VI. BÜYÜKŞEHİR GELİRLERİ VE BÜTÇESİ
VII. BELEDİYELER ARASI HİZMET İLİŞKİLERİ VE KOORDİNASYON
4. KÖYLER

I. KÖYÜN TANIMI, KURULMASI VE KALDIRILMASI
II. KÖYÜN GÖREV VE YETKİLERİ
III. KÖYÜN ORGANLARI
A. KÖY DERNEĞİ
B. İHTİYAR HEYETİ
C. MUHTAR
IV. KÖYPERSONELİ
V. KÖY BÜTÇESİ VE GELİRLERİ
VI. KÖY YERLEŞME PLANI
MAHALLE YÖNETİMİ
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
I. KURULMASI
II. BİRLİK TÜZÜĞÜ
III. BİRLİK ORGANLARI
A. BİRLİK MECLİSİ
B. BİRLİK ENCÜMENİ
C. BİRLİK BAŞKANI
IV BİRLİĞİN DENETİMİ
V. KÖYE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ
B-) HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (Kamu Kurumları)
Kamu Kurumlarının Türleri
I.İDARİ (KLASİK) KAMU KURUMLARI
II.KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ
III.SOSYAL KAMU KURUMLARI
IV. BİLİMSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI
V. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR
VI. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
EK - 1
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU
EK - 2
BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU
I. Bilgi ve Belgeye Erişim Süreleri
II. İtiraz Usulü
III. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu
IV. Bilgi Edinme Kapsamının Sınırları
EK – 3
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
Ek – 4
Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu

 • Açıklama
  • BÖLÜM - 1
   İDARENİN GENEL ESASLARI
   İDARE KAVRAMI
   a. Organik – Yapısal Anlamda İdare
   b. Fonksiyonel – İşlevsel Anlamda İdare
   Yasama fonksiyonu ve İdare
   Yargı fonksiyonu ve İdare
   Yürütme Fonksiyonu
   Yürütmenin siyasi nitelikteki İşlemleri
   İdari Fonksiyonun Özellikleri
   Devlet İdaresinin Görevleri
   İDARE HUKUKU
   1- İdare Hukuku sistemleri
   2- İdare Hukukunun gelişimi
   3- İdare Hukukunun Özellikleri
   4- İdare hukukunun kaynakları
   İDARE HUKUKUNA EGEMEN OLAN ANAYASAL İLKELER
   1. İdarenin Bütünlüğü
   a. İdari Vesayet
   b. Hiyerarşi – Silsile – i Meratip
   c. Hiyerarşi Vesayet Karşılaştırma
   2. İdarenin Kanuniliği İlkesi- Kanuni İdare
   3. Merkezden Yönetim ve Yerinden yönetim İlkesi
   a. Yerinden Yönetim ( Adem-i Merkeziyetçilik) İlkesi
   4. Kamu Tüzel Kişiliği
   Kuruluş
   Yetkileri
   Kamu Tüzel Kişiliğini Anayasadan alan Kuruluşlar
   İdari Kararla Kurulabilen Kamu Tüzel Kişilikleri
   Kamu Tüzel kişiliği Kanunla Verilenler
   Devlet Tüzel Kişiliği
   Devlet Tüzel Kişiliğine Sahip Kuruluşlar
   BÖLÜM - 2
   İDARİ İŞLEMLER
   1-) İdari İşlem Kavramı
   2-) İdari işlemin özellikleri
   İdari işlemin özellikleri
   Tek yanlılık:
   Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma
   İcrailik
   İdarenin İcrai olmayan işlemleri
   Re’sen İcra edilebilirlik:
   Yargısal Denetim
   3-) İdari İşlem Türleri
   1. Birel İşlemler
   a-) Maddi Açıdan Tasnif
   b-) Doğuracakları Hukuki Sonuçlar açısından
   c-) Açıklanan İradenin Sayısına ve Usulüne Göre İşlemler
   d. Açıklanan İradenin Şekline Göre İşlemler
   e. Muhatapları üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif
   f-) İsteğe Bağlı olup olmamalarına Göre Tasnif
   4-) İdari İşlemin Unsurları
   A. YETKİ UNSURU
   b-) Şekil Unsuru
   c-) Sebep Unsuru
   d-) Konu Unsuru
   e-) Amaç Unsuru
   1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine bağlı nedenler
   a. Geri Alma
   b. Kaldırma
   c. Düzeltme
   d. Değiştirme
   İDARENİN İKİ YANLI İŞLEMLERİ
   1. İDARİ SÖZLEŞMELER
   İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİ
   TAHKİM
   İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ( KAMU İHALELERİ )
   a-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ( DİK )
   b-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ( KİK )
   c-) İhale Yöntemleri
   d-) İhale Süreci ve Yöntemleri
   e-) İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü
   KAMU İHALE KURUMU
   4046 Sayılı ÖZELLEŞTİRME KANUNU
   BÖLÜM - 3
   İDARENİN YETKİLERİ
   1-) Düzenleme Yetkisi
   2-) Yaptırım Uygulama Yetkisi
   3-) MAL EDİNME YETKİSİ
   a. KAMULAŞTIRMA
   b-) İstimval
   c-) Kamulaştırmasız El Atma
   d-) Geçici İşgal
   e-) Devletleştirme
   4-) Kolluk Yetkisi
   1-) Kamu Düzenin Unsurları
   2-) Kolluk Türleri
   Kolluk Usulleri
   Kolluk İşlemleri
   JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
   BÖLÜM 4
   İDARENİN MALLARI
   1-) Kamu Malı
   Kamu Mallarının Özellikleri
   c-) Kamu Mallarının Kullanımı
   2. Kamunun Özel Malları
   BÖLÜM - 5
   KAMU HİZMETLERİ
   1-) Kamu Hizmetinin Özellikleri
   2-) Kamu Hizmetinin İlkeleri
   3-) Kamu Hizmetlerinin Türleri
   BÖLÜM – 7
   KAMU GÖREVLİLERİ
   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Kapsamı
   1-) Memur Kavramının Öğeleri
   2-) Memurluk mesleğinin Temel İlkeleri
   3-) Devlet Memuru olma Şartları
   4-) Memuriyete Girişte Sınav Yöntemi
   5-) Aday memurluk
   6-) Atama ve Göreve Başlama
   7. İstisnai Memurlar
   8-) Memurların Hakları Ödevleri ayrıcalıkları
   9. Memurların Disiplin Rejimi
   10. Memur Statüsünde Kısıntı Yapan İlkeler
   CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN ATANMASI
   KAMU ETİK KURULU
   MEMURLARIN YARGILANMASI
   MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE
   BÖLÜM - 8
   İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU
   1-) İdarenin Sorumluluğunu Doğuran Şartlar
   2-) Sorumluluk Türleri
   3-) İdarenin Sorumluluğunu Azaltan ya da Kaldıran Durumlar

   BÖLÜM 9
   BİLGİ EDİNME HAKKI - İMAR HUKUKU
   BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU
   İMAR HUKUKU
   1. İmar Planları
   2. İmar Planlarının İlanı
   3. Yapı Ruhsatiyesi
   4. Ruhsat Müddeti
   5. Yapı Kullanma İzni
   6. Ruhsatsız Yapılar
   7. Ruhsatsız Yapılar
   8. Arsa Düzenlemesi
   9.İdari Yaptırımlar
   I. BÖLÜM: BAŞKENT TEŞKİLATI
   A-) CUMHURRBAŞKANI
   CUMHURBAŞKANI SEÇİM USULÜ
   1. Seçim Döneminin Başlangıcı
   2. Seçim Sistemi
   3. Seçimlerin Geri Bırakılması
   4. Aday Gösterilme
   6. Adaylığın İncelenmesi, Geçici Aday, İtiraz ve Kesin Aday Listesi
   7. Cumhurbaşkanı Adayı Olanların Göreve Geri Dönmeleri
   8. Adaylara Yardım
   Görev ve Yetkileri
   Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılacak Düzenleyici İşlemler
   1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   2. Yönetmelik
   CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU
   CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET
   CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
   1. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI
   2. CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
   3.CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
   4. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI
   5. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI
   6. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR
   A. Devlet Denetleme Kurulu
   B. Milli Güvenlik Kurulu
   C. Savunma Sanayi Başkanlığı
   D. Varlık Fonu
   7. BAKANLIKLAR
   Bakanlıkların Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları
   8. İDARİ KURUL VE KONSEYLER
   A. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu
   B. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu
   C. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu
   D. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul
   E. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
   F. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu
   G. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı
   maddesinde belirtilen Komisyon
   H. Toptancı Hal Konseyi
   I. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
   9. CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ
   YÜKSEK ASKERİ ŞURA
   II. BÖLÜM: BAŞKENTE YARDIMCI KURULUŞLAR
   1. DANIŞTAY
   I. Danıştay Meslek Mensupları
   a. Danıştay Başkanı
   b. Danıştay Başsavcısı
   c. Başkanvekilleri
   d. Üyeler
   II. Danıştay’ın Organları
   b-) DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ
   2. SAYIŞTAY
   3. EKONOMİK VE SOSYLA KONSEY
   YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU
   Kalkınma Ajansları
   Kalkınma Kurulu
   Yönetim Kurulu
   Ajansların denetimi
   III. BÖLÜM: MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI
   Merkezi İdare
   TAŞRA TEŞKİLATI
   1. İL İDARESİ
   A. İl İdaresinin Kurulması Kaldırılması, Değiştirilmesi
   B. İl İdaresinin Organları
   II. İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI
   III. İL İDARE KURULU
   2. İLÇE İDARESİ
   A. Kurulması, Kaldırılması Değiştirilmesi
   B. İlçe İdaresinin Organları
   I. Kaymakam


   II. İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI
   III. İLÇE İDARE KURULU
   3. BUCAK İDARESİ
   IV. BÖLÜM: YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
   A. MAHALLİ İDARELER
   MAHALLİ SEÇİMLERİ
   MAHALLİ İDARELER
   1. İL ÖZEL İDARESİ
   I. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları
   II. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları
   IV. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI
   B. İL ENCÜMENİ210
   C. VALİ
   V. İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI
   VI. İL ÖZEL İDARESİNİN DENETİMİ
   VII. İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİNİN AKSAMASI
   VIII. İL ÖZEL İDARESİNİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ
   2. BELEDİYE
   I. Kuruluş ve Sınırlar
   II. Belediyenin Organları
   A. BELEDİYE MECLİSİ
   B. BELEDİYE ENCÜMENİ
   C. BELEDİYE BAŞKANI
   D. BELEDİYE ORGANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI
   III. BELEDİYE TEŞKİLATI
   IV. BELEDİYENİN DENETİMİ
   V. BELEDİYE HİZMETLERİNDE AKSAMA
   VI. BELEDİYENİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ
   VII. BELEDİYENİN BORÇLANMASI
   VIII. KENTSEL DÖNÜŞÜM
   3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
   II. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
   III. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORGANLARI
   A. Büyükşehir Belediye Meclisi
   B. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMENİ
   C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
   IV. DANIŞMANLAR
   V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TEŞKİLATI
   VI. BÜYÜKŞEHİR GELİRLERİ VE BÜTÇESİ
   VII. BELEDİYELER ARASI HİZMET İLİŞKİLERİ VE KOORDİNASYON
   4. KÖYLER

   I. KÖYÜN TANIMI, KURULMASI VE KALDIRILMASI
   II. KÖYÜN GÖREV VE YETKİLERİ
   III. KÖYÜN ORGANLARI
   A. KÖY DERNEĞİ
   B. İHTİYAR HEYETİ
   C. MUHTAR
   IV. KÖYPERSONELİ
   V. KÖY BÜTÇESİ VE GELİRLERİ
   VI. KÖY YERLEŞME PLANI
   MAHALLE YÖNETİMİ
   MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
   I. KURULMASI
   II. BİRLİK TÜZÜĞÜ
   III. BİRLİK ORGANLARI
   A. BİRLİK MECLİSİ
   B. BİRLİK ENCÜMENİ
   C. BİRLİK BAŞKANI
   IV BİRLİĞİN DENETİMİ
   V. KÖYE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ
   B-) HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (Kamu Kurumları)
   Kamu Kurumlarının Türleri
   I.İDARİ (KLASİK) KAMU KURUMLARI
   II.KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ
   III.SOSYAL KAMU KURUMLARI
   IV. BİLİMSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI
   V. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR
   VI. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
   EK - 1
   TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU
   EK - 2
   BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU
   I. Bilgi ve Belgeye Erişim Süreleri
   II. İtiraz Usulü
   III. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu
   IV. Bilgi Edinme Kapsamının Sınırları
   EK – 3
   KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
   Ek – 4
   Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu

   Stok Kodu
   :
   9786056941030
   Boyut
   :
   16x24 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   371
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Akbank
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   36,00   
   36,00   
   2
   18,00   
   36,00   
   3
   12,00   
   36,00   
   Ziraat Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   36,00   
   36,00   
   2
   18,00   
   36,00   
   3
   12,00   
   36,00   
   İş Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   36,00   
   36,00   
   2
   18,00   
   36,00   
   3
   12,00   
   36,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat