Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Temsil Borçlar Hukuku Genel Hükümler %20 indirimli Mehmet Ahmet Şengel

Temsil Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Liste Fiyatı : 44,00TL
İndirimli Fiyat : 35,20TL
Kazancınız : 8,80TL
Taksitli fiyat : 3 x 11,73TL
Havale/EFT ile : 34,50TL
%20
Temin süresi 3 gündür.
9786056860249
51798
Temsil Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Temsil Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Temsil Kitap
35.20

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Temsil Yayınları
Elinizde tuttuğunuz Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) kitabı, öncelikle KPSS, Adli ve İdari Hâkimlik ile kurum sınavlarına hazırlanan arkadaşların ihtiyaçlarını gidermek üzere kaleme alınmıştır. Bunun yanında kitabımız doktrin görüşlerini ve güncel yayın¬lanmamış Yargıtay kararlarını ihtiva etmesi adına meslek yüksekokulları ve fakülteler için yardımcı kaynak oluşturabilir.
Borçlar Hukuku kuralları (Genel Hükümler) temel borç ilişkilerini ele alan ve açıkla¬yan kurallardır. Günlük hayatta karşılaşılan pek çok hukuki uyuşmazlık Borçlar Hukuku kurallarıyla çözümlenmektedir. Bu sebeple arkadaşlarımızın Borçlar Hukuku “temelle¬rinin” sağlam olması, gerek sınav başarısını gerekse mesleki başarılarını artıracaktır.
Kitabımızda Borçlar hukukunun temel kavram ve ilkelerini sade bir dille anlatmaya çalıştık. Kitabı doktrindeki tartışmalı hususlara çok fazla girmeksizin temel ilke ve ku¬ralları esas alarak hazırladık. Kitabımıza Adli ve İdari Hâkimlik, KPSS ve diğer kurum sınavlarında çıkmış sınav soruları ve çözümleri ile kavramlar sözlüğü koyduk. Meslek sınavlarına hazırlanan arkadaşlarımız çıkmış sınav sorularıyla kendini sınayabilir, an¬lamını bilmediği terim ve kavramları sözlük yardımıyla hızlıca öğrenebilir.

Kitabın okuyucusuna faydalı olması dileklerimle.

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

GİRİŞ
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI
I. Borç Kavramı
II. Borç İlişkisi Kavramı
III. Borç İlişkisinin Unsurları
İKİNCİ BÖLÜM
NİSBİLİK İLKESİ
I. Genel Kural
II. İstisnaları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ VE SORUMLULUK
I. “Şahsi” Sorumluluk-“Şahıs” ile Sorumluluk
II. Sınırsız Sorumluluk
III. Sınırlı Sorumluluk
IV. Belli Miktarla Sınırlı Sorumluluk
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EKSİK BORÇLAR
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
1. Hukuki İşlemler ve Sözleşmeler
2. Haksız Fiiller
3. Sebepsiz Zenginleşme
İKİNCİ BÖLÜM
BORÇLAR HUKUKU MEVZUATI
ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE ŞEKLİ
I. GİRİŞ
II. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI
DÖRDÜNCÜ KISIM SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
BEŞİNCİ KISIM SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
A. Yokluk
B. Kesin Hükümsüzlük
C. İptal Edilebilirlik
D. Kısmî Hükümsüzlük
BİRİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL
I. Genel Olarak
II. Geçerlilik şartı olarak şekil
III. Geçerlilik Şartı Olan Şeklin Türleri
ALTINCI KISIM İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYUMSUZLUK
I. Genel Olarak
BİRİNCİ BÖLÜM
İRADE İLE BEYAN ARASINDA İSTENEREK YARATILAN UYUMSUZLUKLAR
I. İrade İle Beyan Arasında Tek Tarafın İsteğiyle yaratılan Uyumsuzluk
II. İrade İle Beyan Arasında İki Tarafın İsteğiyle yaratılan Uyumsuzluk
İKİNCİ BÖLÜM
İRADE İLE BEYAN ARASINDA BİLMEDEN VEYA İSTENMEDEN ORTAYA ÇIKAN UYUMSUZLUKLAR
I. Yanılma
II. Aldatma
III. Korkutma
YEDİNCİ KISIM AŞIRI YARARLANMA (GABİN)
I. Genel Olarak
II. Aşırı Yararlanmanın Şartları
III. Aşırı Yararlanmanın Hükümleri
SEKİZİNCİ KISIM SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI
I. Genel Olarak
II. Yorum Teorileri
DOKUZUNCU KISIM TEMSİL
I. Genel Olarak
II. Temsilin Türleri
III. BENZER KURUMLARDAN FARKI
IV. Temsil Yetkisi
V. Temsil Yetkisinde Ehliyet
VI. Temsil Yetkisinin Kapsamı
VIII. Temsil Yetkisinde Şekil
III. YETKİNİN SINIRLANMASI
VIX. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
VX. YETKİSİZ TEMSİL
ONUNCU KISIM GENEL İŞLEM KOŞULLARI
I. Genel Olarak
II. Genel İşlem Koşullarının Tanımı ve Unsurları
III. Genel İşlem Koşulu Sayılmanın Sonuçları
ONBİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇLARIN İFASI
I. Genel Olarak
II. İFA KAVRAMI
III. İFANIN TARAFLARI
I. Tevdi
II. Şeyin Satılarak Parasının Tevdii
III. Sözleşmeden Dönme
İKİNCİ BÖLÜM
İFA YERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İFANIN ZAMANI
I. Genel Olarak
II. İfa Sürelerinin Hesaplanması
III. Borcun Erken İfası
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PARA BORÇLARINDA İFA
I. Genel Olarak
II. Para Borçlarında Mahsup (Düşme)
III. Borcun Tek Olduğu Hâllerde Mahsup
IV. Borcun Birden Çok Olduğu Hâllerde Mahsup
V. Para Borçlarında Faiz
BEŞİNCİ BÖLÜM
İFANIN İSPATI
I. Genel Olarak
II. Senedin İadesi
III. Makbuz Verilmesi
ONİKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
I. Genel Olarak
II. AYNEN İFA DAVASI
İKİNCİ BÖLÜM
KUSURLU İMKÂNSIZLIK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ (KÖTÜ İFA)
ONÜÇÜNCÜ KISIM BORCA AYKIRILIKTAN DOLAYI SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
I. Genel Olarak
II. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüdün Şartları

İKİNCİ BÖLÜM
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI
I. Genel Olarak
II. Para Borçlarında Temerrüdün Özel Sonuçları
III. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüdün Sonuçları
III. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Temerrüdün Sonuçları
ONBEŞİNCİ KISIM BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜTESELSİL BORÇLULUK
I. Genel Olarak
II. Müteselsil Borçluluğun Hükümleri
İKİNCİ BÖLÜM
MÜTESELSİL ALACAKLILIK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KOŞULLAR (ŞARTA BAĞLI BORÇLAR)
I. Geciktirici Koşul
II. Bozucu Koşul
III. Geciktirici ve Bozucu Koşul İçin Ortak Hükümler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAĞLANMA PARASI-CAYMA PARASI VE CEZA KOŞULU
I. Bağlanma Parası
II. Cayma Parası
III. Ceza Koşulu
BEŞİNCİ BÖLÜM
ALACAĞIN DEVRİ
I. Genel Olarak Alacağın Devri
II. Alacağın Devrinin Hükümleri
ALTINCI BÖLÜM
BORCUN ÜSTLENİLMESİ
I. Genel Olarak
II. Borcun Üstlenilmesinin Hüküm ve Sonuçları
YEDİNCİ BÖLÜM
BİR MAL VARLIĞI YA DA İŞLETMENİN BÜTÜN OLARAK DEVRALINMASI YOLUYLA BORCUN ÜSTLENİLMESİ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
SEBEBİ GÖSTERİLMEDEN BORÇ TANIMASI
DOKUZUNCU BÖLÜM
İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME
ONUNCU BÖLÜM
SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK (CULPA IN CONTRAHENDO)
ONBİRİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN DEVRİ
ONİKİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMEYE KATILMA
ONALTINCI KISIM BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ ZAMANAŞIMI
I. Genel Olarak
II. BORCUN SONA ERMESİNİN BAĞLI (FER’İ) HAKLARA ETKİSİ
BİRİNCİ BÖLÜM
İBRA
I. Genel Olarak
II. İbra ve diğer bazı benzer kurumlar
İKİNCİ BÖLÜM
YENİLEME
I. Yenilemenin Koşulları
II. Cari Hesapta Yenileme
III. Yenilemenin Hüküm ve Sonuçları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ
I. Genel Olarak
II. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİNİN ŞARTLARI
III. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİNİN SONUÇLARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İFA İMKANSIZLIĞI
I. Genel Olarak
II. İmkânsızlığın Borcu Sona Erdirmesinin Koşulları
III. Kusursuz İmkânsızlığın Hüküm ve Sonuçları
IV. Kısmi İmkânsızlık
V. Aşırı İfa Güçlüğü
BEŞİNCİ BÖLÜM
TAKAS

I. Genel Olarak
II. Takasın Şartları
III. Takasın Hüküm ve Sonuçları
ALTINCI BÖLÜM
ZAMANAŞIMI
I. Genel Olarak
I. Zamanaşımının Şartları
II. Zamanaşımı Süreleri
III. Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı ve Hesabı
IV. Zamanaşımının Durması
V. Zamanaşımının Kesilmesi
VI. Zamanaşımı Süresinin Uzaması
VII. Zamanaşımının İleri Sürülmesi
VIII. Zamanaşımının Hükümleri
ÇIKMIŞ SINAV SORULARI
ONYEDİNCİ KISIM HAKSIZ FİİLLER
I. Genel Olarak
II. HAKSIZ FİİL-SUÇ İLİŞKİSİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KUSURA DAYANAN SORUMLULUK
İKİNCİ BÖLÜM
AHLAKA AYKIRI FİİLDEN SORUMLULUK
ONSEKİZİNCİ KISIM KUSURSUZ SORUMLULUK
I. Genel Olarak
II. KUSURSUZ SORUMLULUK HÂLLERİ
1. AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAYANLARIN SORUMLULUĞU
2. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU
3. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU
4. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU
5. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU
6. TEHLİKE SORUMLULUĞU
8. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NDAN DOĞAN SORUMLULUK

ONDOKUZUNCU KISIM HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ
I. Genel Olarak
II. Tazminatın Amacı
III. Tazminatın Türleri
IV. Zararın Belirlenmesi ve İspatı
V. Haksız Fiilden Doğan Yararların Zarar Belirlenirken Dikkate Alınması
VI. Geçici Ödemeler
VII. Tazminatın Belirlenmesi
VIII. Zamanaşımı
VIX. Görevli ve Yetkili Mahkeme
VX. Zincirleme (Müteselsil) Sorumluluk
VXI. Manevi Zarar ve Tazmini
ÇIKMIŞ SINAV SORULARI
YİRMİNCİ KISIM SEBEPSİZ (HAKSIZ) ZENGİNLEŞME
I. Genel Olarak
II. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN GENEL ŞARTLARI
IV. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜMLERİ
ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

 • Açıklama
  • Borçlar Hukuku Genel Hükümler Temsil Yayınları
   Elinizde tuttuğunuz Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) kitabı, öncelikle KPSS, Adli ve İdari Hâkimlik ile kurum sınavlarına hazırlanan arkadaşların ihtiyaçlarını gidermek üzere kaleme alınmıştır. Bunun yanında kitabımız doktrin görüşlerini ve güncel yayın¬lanmamış Yargıtay kararlarını ihtiva etmesi adına meslek yüksekokulları ve fakülteler için yardımcı kaynak oluşturabilir.
   Borçlar Hukuku kuralları (Genel Hükümler) temel borç ilişkilerini ele alan ve açıkla¬yan kurallardır. Günlük hayatta karşılaşılan pek çok hukuki uyuşmazlık Borçlar Hukuku kurallarıyla çözümlenmektedir. Bu sebeple arkadaşlarımızın Borçlar Hukuku “temelle¬rinin” sağlam olması, gerek sınav başarısını gerekse mesleki başarılarını artıracaktır.
   Kitabımızda Borçlar hukukunun temel kavram ve ilkelerini sade bir dille anlatmaya çalıştık. Kitabı doktrindeki tartışmalı hususlara çok fazla girmeksizin temel ilke ve ku¬ralları esas alarak hazırladık. Kitabımıza Adli ve İdari Hâkimlik, KPSS ve diğer kurum sınavlarında çıkmış sınav soruları ve çözümleri ile kavramlar sözlüğü koyduk. Meslek sınavlarına hazırlanan arkadaşlarımız çıkmış sınav sorularıyla kendini sınayabilir, an¬lamını bilmediği terim ve kavramları sözlük yardımıyla hızlıca öğrenebilir.

   Kitabın okuyucusuna faydalı olması dileklerimle.

   Kitaptaki konuların ana başlıkları:

   GİRİŞ
   BİRİNCİ KISIM
   BİRİNCİ BÖLÜM
   BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI
   I. Borç Kavramı
   II. Borç İlişkisi Kavramı
   III. Borç İlişkisinin Unsurları
   İKİNCİ BÖLÜM
   NİSBİLİK İLKESİ
   I. Genel Kural
   II. İstisnaları
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   BORÇ VE SORUMLULUK
   I. “Şahsi” Sorumluluk-“Şahıs” ile Sorumluluk
   II. Sınırsız Sorumluluk
   III. Sınırlı Sorumluluk
   IV. Belli Miktarla Sınırlı Sorumluluk
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   EKSİK BORÇLAR
   İKİNCİ KISIM
   BİRİNCİ BÖLÜM
   BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
   1. Hukuki İşlemler ve Sözleşmeler
   2. Haksız Fiiller
   3. Sebepsiz Zenginleşme
   İKİNCİ BÖLÜM
   BORÇLAR HUKUKU MEVZUATI
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   BİRİNCİ BÖLÜM
   SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE ŞEKLİ
   I. GİRİŞ
   II. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI
   DÖRDÜNCÜ KISIM SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
   BEŞİNCİ KISIM SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
   A. Yokluk
   B. Kesin Hükümsüzlük
   C. İptal Edilebilirlik
   D. Kısmî Hükümsüzlük
   BİRİNCİ BÖLÜM
   SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL
   I. Genel Olarak
   II. Geçerlilik şartı olarak şekil
   III. Geçerlilik Şartı Olan Şeklin Türleri
   ALTINCI KISIM İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYUMSUZLUK
   I. Genel Olarak
   BİRİNCİ BÖLÜM
   İRADE İLE BEYAN ARASINDA İSTENEREK YARATILAN UYUMSUZLUKLAR
   I. İrade İle Beyan Arasında Tek Tarafın İsteğiyle yaratılan Uyumsuzluk
   II. İrade İle Beyan Arasında İki Tarafın İsteğiyle yaratılan Uyumsuzluk
   İKİNCİ BÖLÜM
   İRADE İLE BEYAN ARASINDA BİLMEDEN VEYA İSTENMEDEN ORTAYA ÇIKAN UYUMSUZLUKLAR
   I. Yanılma
   II. Aldatma
   III. Korkutma
   YEDİNCİ KISIM AŞIRI YARARLANMA (GABİN)
   I. Genel Olarak
   II. Aşırı Yararlanmanın Şartları
   III. Aşırı Yararlanmanın Hükümleri
   SEKİZİNCİ KISIM SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI
   I. Genel Olarak
   II. Yorum Teorileri
   DOKUZUNCU KISIM TEMSİL
   I. Genel Olarak
   II. Temsilin Türleri
   III. BENZER KURUMLARDAN FARKI
   IV. Temsil Yetkisi
   V. Temsil Yetkisinde Ehliyet
   VI. Temsil Yetkisinin Kapsamı
   VIII. Temsil Yetkisinde Şekil
   III. YETKİNİN SINIRLANMASI
   VIX. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
   VX. YETKİSİZ TEMSİL
   ONUNCU KISIM GENEL İŞLEM KOŞULLARI
   I. Genel Olarak
   II. Genel İşlem Koşullarının Tanımı ve Unsurları
   III. Genel İşlem Koşulu Sayılmanın Sonuçları
   ONBİRİNCİ KISIM
   BİRİNCİ BÖLÜM
   BORÇLARIN İFASI
   I. Genel Olarak
   II. İFA KAVRAMI
   III. İFANIN TARAFLARI
   I. Tevdi
   II. Şeyin Satılarak Parasının Tevdii
   III. Sözleşmeden Dönme
   İKİNCİ BÖLÜM
   İFA YERİ
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   İFANIN ZAMANI
   I. Genel Olarak
   II. İfa Sürelerinin Hesaplanması
   III. Borcun Erken İfası
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   PARA BORÇLARINDA İFA
   I. Genel Olarak
   II. Para Borçlarında Mahsup (Düşme)
   III. Borcun Tek Olduğu Hâllerde Mahsup
   IV. Borcun Birden Çok Olduğu Hâllerde Mahsup
   V. Para Borçlarında Faiz
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   İFANIN İSPATI
   I. Genel Olarak
   II. Senedin İadesi
   III. Makbuz Verilmesi
   ONİKİNCİ KISIM
   BİRİNCİ BÖLÜM
   BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
   I. Genel Olarak
   II. AYNEN İFA DAVASI
   İKİNCİ BÖLÜM
   KUSURLU İMKÂNSIZLIK
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ (KÖTÜ İFA)
   ONÜÇÜNCÜ KISIM BORCA AYKIRILIKTAN DOLAYI SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI
   ONDÖRDÜNCÜ KISIM
   BİRİNCİ BÖLÜM
   BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
   I. Genel Olarak
   II. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüdün Şartları

   İKİNCİ BÖLÜM
   BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI
   I. Genel Olarak
   II. Para Borçlarında Temerrüdün Özel Sonuçları
   III. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüdün Sonuçları
   III. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Temerrüdün Sonuçları
   ONBEŞİNCİ KISIM BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   MÜTESELSİL BORÇLULUK
   I. Genel Olarak
   II. Müteselsil Borçluluğun Hükümleri
   İKİNCİ BÖLÜM
   MÜTESELSİL ALACAKLILIK
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   KOŞULLAR (ŞARTA BAĞLI BORÇLAR)
   I. Geciktirici Koşul
   II. Bozucu Koşul
   III. Geciktirici ve Bozucu Koşul İçin Ortak Hükümler
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   BAĞLANMA PARASI-CAYMA PARASI VE CEZA KOŞULU
   I. Bağlanma Parası
   II. Cayma Parası
   III. Ceza Koşulu
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   ALACAĞIN DEVRİ
   I. Genel Olarak Alacağın Devri
   II. Alacağın Devrinin Hükümleri
   ALTINCI BÖLÜM
   BORCUN ÜSTLENİLMESİ
   I. Genel Olarak
   II. Borcun Üstlenilmesinin Hüküm ve Sonuçları
   YEDİNCİ BÖLÜM
   BİR MAL VARLIĞI YA DA İŞLETMENİN BÜTÜN OLARAK DEVRALINMASI YOLUYLA BORCUN ÜSTLENİLMESİ
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   SEBEBİ GÖSTERİLMEDEN BORÇ TANIMASI
   DOKUZUNCU BÖLÜM
   İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME
   ONUNCU BÖLÜM
   SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK (CULPA IN CONTRAHENDO)
   ONBİRİNCİ BÖLÜM
   SÖZLEŞMENİN DEVRİ
   ONİKİNCİ BÖLÜM
   SÖZLEŞMEYE KATILMA
   ONALTINCI KISIM BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ ZAMANAŞIMI
   I. Genel Olarak
   II. BORCUN SONA ERMESİNİN BAĞLI (FER’İ) HAKLARA ETKİSİ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   İBRA
   I. Genel Olarak
   II. İbra ve diğer bazı benzer kurumlar
   İKİNCİ BÖLÜM
   YENİLEME
   I. Yenilemenin Koşulları
   II. Cari Hesapta Yenileme
   III. Yenilemenin Hüküm ve Sonuçları
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ
   I. Genel Olarak
   II. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİNİN ŞARTLARI
   III. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİNİN SONUÇLARI
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   İFA İMKANSIZLIĞI
   I. Genel Olarak
   II. İmkânsızlığın Borcu Sona Erdirmesinin Koşulları
   III. Kusursuz İmkânsızlığın Hüküm ve Sonuçları
   IV. Kısmi İmkânsızlık
   V. Aşırı İfa Güçlüğü
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   TAKAS

   I. Genel Olarak
   II. Takasın Şartları
   III. Takasın Hüküm ve Sonuçları
   ALTINCI BÖLÜM
   ZAMANAŞIMI
   I. Genel Olarak
   I. Zamanaşımının Şartları
   II. Zamanaşımı Süreleri
   III. Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı ve Hesabı
   IV. Zamanaşımının Durması
   V. Zamanaşımının Kesilmesi
   VI. Zamanaşımı Süresinin Uzaması
   VII. Zamanaşımının İleri Sürülmesi
   VIII. Zamanaşımının Hükümleri
   ÇIKMIŞ SINAV SORULARI
   ONYEDİNCİ KISIM HAKSIZ FİİLLER
   I. Genel Olarak
   II. HAKSIZ FİİL-SUÇ İLİŞKİSİ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KUSURA DAYANAN SORUMLULUK
   İKİNCİ BÖLÜM
   AHLAKA AYKIRI FİİLDEN SORUMLULUK
   ONSEKİZİNCİ KISIM KUSURSUZ SORUMLULUK
   I. Genel Olarak
   II. KUSURSUZ SORUMLULUK HÂLLERİ
   1. AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAYANLARIN SORUMLULUĞU
   2. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU
   3. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU
   4. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU
   5. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU
   6. TEHLİKE SORUMLULUĞU
   8. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NDAN DOĞAN SORUMLULUK

   ONDOKUZUNCU KISIM HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ
   I. Genel Olarak
   II. Tazminatın Amacı
   III. Tazminatın Türleri
   IV. Zararın Belirlenmesi ve İspatı
   V. Haksız Fiilden Doğan Yararların Zarar Belirlenirken Dikkate Alınması
   VI. Geçici Ödemeler
   VII. Tazminatın Belirlenmesi
   VIII. Zamanaşımı
   VIX. Görevli ve Yetkili Mahkeme
   VX. Zincirleme (Müteselsil) Sorumluluk
   VXI. Manevi Zarar ve Tazmini
   ÇIKMIŞ SINAV SORULARI
   YİRMİNCİ KISIM SEBEPSİZ (HAKSIZ) ZENGİNLEŞME
   I. Genel Olarak
   II. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
   III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN GENEL ŞARTLARI
   IV. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜMLERİ
   ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

   Stok Kodu
   :
   9786056860249
   Boyut
   :
   16x24 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   264
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Akbank
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,20   
   35,20   
   2
   17,60   
   35,20   
   3
   11,73   
   35,20   
   Ziraat Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,20   
   35,20   
   2
   17,60   
   35,20   
   3
   11,73   
   35,20   
   İş Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,20   
   35,20   
   2
   17,60   
   35,20   
   3
   11,73   
   35,20   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat