Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu Bahar Yıldızhan

Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu

Liste Fiyatı : 18,50TL
İndirimli Fiyat : 14,80TL
Kazancınız : 3,70TL
Taksitli fiyat : 3 x 4,93TL
Havale/EFT ile : 14,50TL
%20
Temin süresi 4 iş günüdür.
9786057731043
62429
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
Temsil Kitap
14.80

Birinci Kısım: Genel Hükümler
Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları
Birinci Ayırım: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
Üçüncü Ayırım: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri
Birinci Ayırım: Borçların İfası
İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
Üçüncü Ayırım: Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
Üçüncü Bölüm: Borçların Ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
Birinci Ayırım: Sona Erme Hâlleri
İkinci Ayırım: Zamanaşımı
Dördüncü Bölüm:Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Birinci Ayırım: Teselsül
İkinci Ayırım: Koşullar
Üçüncü Ayırım: Bağlanma Parası, Cayma Parası Ve Ceza Koşulu
Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
Birinci Ayırım: Alacağın Devri
İkinci Ayırım: Borcun Üstlenilmesi
Üçüncü Ayırım: Sözleşmenin Devri Ve Sözleşmeye Katılma
İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri
Birinci Bölüm: Satış Sözleşmesi
Birinci Ayırım: Genel Hükümler
İkinci Ayırım: Taşınır Satışı
Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Satışı Ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
Dördüncü Ayırım: Bazı Satış Türleri
İkinci Bölüm: Mal Değişim Sözleşmesi
Üçüncü Bölüm: Bağışlama Sözleşmesi
Dördüncü Bölüm: Kira Sözleşmesi
Birinci Ayırım: Genel Hükümler
İkinci Ayırım: Konut Ve Çatılı İşyeri Kiraları
Üçüncü Ayırım: Ürün Kirası
Beşinci Bölüm: Ödünç Sözleşmeleri
Birinci Ayırım: Kullanım Ödüncü
İkinci Ayırım: Tüketim Ödüncü
Altıncı Bölüm: Hizmet Sözleşmeleri
Birinci Ayırım: Genel Hizmet Sözleşmesi
İkinci Ayırım: Pazarlamacılık Sözleşmesi
Üçüncü Ayırım. Evde Hizmet Sözleşmesi
Yedinci Bölüm: Eser Sözleşmesi
Sekizinci Bölüm: Yayım Sözleşmesi
Dokuzuncu Bölüm: Vekâlet İlişkileri
Birinci Ayırım: Vekâlet Sözleşmesi
İkinci Ayırım: Kredi Mektubu Ve Kredi Emri
Üçüncü Ayırım: Simsarlık Sözleşmesi
Onuncu Bölüm: Vekâletsiz İşgörme
Onbirinci Bölüm: Komisyon Sözleşmesi
Onikinci Bölüm: Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller Ve Diğer Tacir Yardımcıları
Onüçüncü Bölüm: Havale
Ondördüncü Bölüm: Saklama Sözleşmeleri
Onbeşinci Bölüm: Kefalet Sözleşmesi
Onaltıncı Bölüm: Kumar Ve Bahis

Türk Medenî Kanunu
Başlangiç
Birinci Kitap: Kişiler Hukuku
Birinci Kisim: Gerçek Kişiler
Birinci Bölüm: Kişilik
İkinci Bölüm: Kişisel Durum Sicili
İkinci Kisim: Tüzel Kişiler
Birinci Bölüm: Genel Hükümler
İkinci Bölüm: Dernekler
Üçüncü Bölüm: Vakiflar
İkinci Kitap: Aile Hukuku
Birinci Kisim: Evlilik Hukuku
Birinci Bölüm: Evlenme
Birinci Ayirim: Nişanlilik
İkinci Ayirim: Evlenme Ehliyeti Ve Engelleri
Üçüncü Ayirim: Evlenme Başvurusu Ve Töreni
Dördüncü Ayirim: Batil Olan Evlenmeler
İkinci Bölüm: Boşanma
Üçüncü Bölüm: Evliliğin Genel Hükümleri
Dördüncü Bölüm: Eşler Arasindaki Mal Rejimi
Birinci Ayirim: Genel Hükümler
İkinci Ayirim: Edinilmiş Mallara Katilma
Üçüncü Ayirim: Mal Ayriliği
Dördüncü Ayirim: Paylaşmali Mal Ayriliği
Beşinci Ayirim: Mal Ortakliği
İkinci Kisim: Hisimlik
Birinci Bölüm: Soybağinin Kurulmasi
Birinci Ayirim: Genel Hükümler
İkinci Ayirim: Kocanin Babaliği
Üçüncü Ayirim: Tanima Ve Babalik Hükmü
Dördüncü Ayirim: Evlât Edinme
Beşinci Ayirim: Soybağinin Hükümleri
Altinci Ayirim: Velâyet
Yedinci Ayirim: Çocuk Mallari
İkinci Bölüm: Aile
Birinci Ayirim: Nafaka Yükümlülüğü
İkinci Ayirim: Ev Düzeni
Üçüncü Ayirim: Aile Mallari
Üçüncü Kisim: Vesayet
Birinci Bölüm: Vesayet Düzeni
Birinci Ayirim: Vesayet Organlari
İkinci Ayirim: Vesayeti Gerektiren Hâller
Üçüncü Ayirim: Yetki
Dördüncü Ayirim: Vasinin Atanmasi
Beşinci Ayirim: Kayyimlik Ve Yasal Danişmanlik
Altinci Ayirim: Koruma Amaciyla Özgürlüğün Kisitlanmasi
İkinci Bölüm: Vesayetin Yürütülmesi
Birinci Ayirim: Vasinin Görevleri
İkinci Ayirim: Kayyimin Görevleri
Üçüncü Ayirim: Vesayet Dairelerinin Görevleri
Dördüncü Ayirim: Vesayet Organlarinin Sorumluluğu
Üçüncü Bölüm: Vesayetin Sona Ermesi
Birinci Ayirim: Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi
İkinci Ayirim: Vasilik Görevinin Sona Ermesi
Üçüncü Ayirim: Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçlari
Üçüncü Kitap: Miras Hukuku
Birinci Kisim: Mirasçilar
Birinci Bölüm: Yasal Mirasçilar
İkinci Bölüm: Ölüme Bağli Tasarruflar
Birinci Ayirim: Tasarruf Ehliyeti
İkinci Ayirim: Tasarruf Özgürlüğü
Üçüncü Ayirim: Ölüme Bağli Tasarruflarin Çeşitleri
Dördüncü Ayirim: Ölüme Bağli Tasarruflarin Şekilleri
Beşinci Ayirim: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Yedinci Ayirim: Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar
İkinci Kisim: Mirasin Geçmesi
Birinci Bölüm: Mirasin Açilmasi
İkinci Bölüm: Mirasin Geçmesinin Sonuçlari
Birinci Ayirim: Koruma Önlemleri
İkinci Ayirim: Mirasin Kazanilmasi
Üçüncü Ayirim: Resmî Defter Tutma
Dördüncü Ayirim: Resmî Tasfiye
Beşinci Ayirim: Miras Sebebiyle İstihkak Davasi
Üçüncü Bölüm: Mirasin Paylaşilmasi
Birinci Ayirim: Paylaşimdan Önce Miras Ortakliği
İkinci Ayirim: Paylaşmanin Nasil Yapilacaği
Üçüncü Ayirim: Mirasta Denkleştirme
Dördüncü Ayirim: Paylaşmanin Tamamlanmasi Ve Sonucu
Dördüncü Kitap: Eşya Hukuku
Birinci Kisim: Mülkiyet
Birinci Bölüm: Genel Hükümler
İkinci Bölüm: Taşinmaz Mülkiyeti
Birinci Ayirim: Taşinmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanilmasi Ve Kaybi
İkinci Ayirim: Taşinmaz Mülkiyetinin İçeriği Ve Kisitlamalari
Üçüncü Bölüm: Taşinir Mülkiyeti
İkinci Kisim: Sinirli Aynî Haklar
Birinci Bölüm: İrtifak Haklari Ve Taşinmaz Yükü
Birinci Ayirim: Taşinmaz Lehine İrtifak Hakki
İkinci Ayirim: İntifa Hakki Ve Diğer İrtifak Haklari
Üçüncü Ayirim: Taşinmaz Yükü
İkinci Bölüm: Taşinmaz Rehni
Birinci Ayirim: Genel Hükümler
İkinci Ayirim: İpotek
Dördüncü Ayirim: Taşinmaz Rehniyle Güvence Altina Alinan Ödünç Senetleri
Üçüncü Bölüm: Taşinir Rehni
Birinci Ayirim: Teslime Bağli Rehin Ve Hapis Hakki
İkinci Ayirim: Alacaklar Ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin
Üçüncü Ayirim: Rehin Karşiliğinda Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlar
Dördüncü Ayirim: Rehinli Tahvil
Üçüncü Kisim: Zilyetlik Ve Tapu Sicili
Birinci Bölüm: Zilyetlik
İkinci Bölüm: Tapu Sicili
Türk Medeni Kanununun
Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkinda Kanun
Birinci Bölüm: Genel Hükümler
İkinci Bölüm: Kişiler Hukuku
Üçüncü Bölüm: Aile Hukuku
Dördüncü Bölüm: Miras Hukuku
Beşinci Bölüm: Eşya Hukuku
Altinci Bölüm: Diğer Hükümler

 • Açıklama
  • Birinci Kısım: Genel Hükümler
   Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları
   Birinci Ayırım: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
   İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
   Üçüncü Ayırım: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
   İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri
   Birinci Ayırım: Borçların İfası
   İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
   Üçüncü Ayırım: Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
   Üçüncü Bölüm: Borçların Ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
   Birinci Ayırım: Sona Erme Hâlleri
   İkinci Ayırım: Zamanaşımı
   Dördüncü Bölüm:Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
   Birinci Ayırım: Teselsül
   İkinci Ayırım: Koşullar
   Üçüncü Ayırım: Bağlanma Parası, Cayma Parası Ve Ceza Koşulu
   Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
   Birinci Ayırım: Alacağın Devri
   İkinci Ayırım: Borcun Üstlenilmesi
   Üçüncü Ayırım: Sözleşmenin Devri Ve Sözleşmeye Katılma
   İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri
   Birinci Bölüm: Satış Sözleşmesi
   Birinci Ayırım: Genel Hükümler
   İkinci Ayırım: Taşınır Satışı
   Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Satışı Ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
   Dördüncü Ayırım: Bazı Satış Türleri
   İkinci Bölüm: Mal Değişim Sözleşmesi
   Üçüncü Bölüm: Bağışlama Sözleşmesi
   Dördüncü Bölüm: Kira Sözleşmesi
   Birinci Ayırım: Genel Hükümler
   İkinci Ayırım: Konut Ve Çatılı İşyeri Kiraları
   Üçüncü Ayırım: Ürün Kirası
   Beşinci Bölüm: Ödünç Sözleşmeleri
   Birinci Ayırım: Kullanım Ödüncü
   İkinci Ayırım: Tüketim Ödüncü
   Altıncı Bölüm: Hizmet Sözleşmeleri
   Birinci Ayırım: Genel Hizmet Sözleşmesi
   İkinci Ayırım: Pazarlamacılık Sözleşmesi
   Üçüncü Ayırım. Evde Hizmet Sözleşmesi
   Yedinci Bölüm: Eser Sözleşmesi
   Sekizinci Bölüm: Yayım Sözleşmesi
   Dokuzuncu Bölüm: Vekâlet İlişkileri
   Birinci Ayırım: Vekâlet Sözleşmesi
   İkinci Ayırım: Kredi Mektubu Ve Kredi Emri
   Üçüncü Ayırım: Simsarlık Sözleşmesi
   Onuncu Bölüm: Vekâletsiz İşgörme
   Onbirinci Bölüm: Komisyon Sözleşmesi
   Onikinci Bölüm: Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller Ve Diğer Tacir Yardımcıları
   Onüçüncü Bölüm: Havale
   Ondördüncü Bölüm: Saklama Sözleşmeleri
   Onbeşinci Bölüm: Kefalet Sözleşmesi
   Onaltıncı Bölüm: Kumar Ve Bahis

   Türk Medenî Kanunu
   Başlangiç
   Birinci Kitap: Kişiler Hukuku
   Birinci Kisim: Gerçek Kişiler
   Birinci Bölüm: Kişilik
   İkinci Bölüm: Kişisel Durum Sicili
   İkinci Kisim: Tüzel Kişiler
   Birinci Bölüm: Genel Hükümler
   İkinci Bölüm: Dernekler
   Üçüncü Bölüm: Vakiflar
   İkinci Kitap: Aile Hukuku
   Birinci Kisim: Evlilik Hukuku
   Birinci Bölüm: Evlenme
   Birinci Ayirim: Nişanlilik
   İkinci Ayirim: Evlenme Ehliyeti Ve Engelleri
   Üçüncü Ayirim: Evlenme Başvurusu Ve Töreni
   Dördüncü Ayirim: Batil Olan Evlenmeler
   İkinci Bölüm: Boşanma
   Üçüncü Bölüm: Evliliğin Genel Hükümleri
   Dördüncü Bölüm: Eşler Arasindaki Mal Rejimi
   Birinci Ayirim: Genel Hükümler
   İkinci Ayirim: Edinilmiş Mallara Katilma
   Üçüncü Ayirim: Mal Ayriliği
   Dördüncü Ayirim: Paylaşmali Mal Ayriliği
   Beşinci Ayirim: Mal Ortakliği
   İkinci Kisim: Hisimlik
   Birinci Bölüm: Soybağinin Kurulmasi
   Birinci Ayirim: Genel Hükümler
   İkinci Ayirim: Kocanin Babaliği
   Üçüncü Ayirim: Tanima Ve Babalik Hükmü
   Dördüncü Ayirim: Evlât Edinme
   Beşinci Ayirim: Soybağinin Hükümleri
   Altinci Ayirim: Velâyet
   Yedinci Ayirim: Çocuk Mallari
   İkinci Bölüm: Aile
   Birinci Ayirim: Nafaka Yükümlülüğü
   İkinci Ayirim: Ev Düzeni
   Üçüncü Ayirim: Aile Mallari
   Üçüncü Kisim: Vesayet
   Birinci Bölüm: Vesayet Düzeni
   Birinci Ayirim: Vesayet Organlari
   İkinci Ayirim: Vesayeti Gerektiren Hâller
   Üçüncü Ayirim: Yetki
   Dördüncü Ayirim: Vasinin Atanmasi
   Beşinci Ayirim: Kayyimlik Ve Yasal Danişmanlik
   Altinci Ayirim: Koruma Amaciyla Özgürlüğün Kisitlanmasi
   İkinci Bölüm: Vesayetin Yürütülmesi
   Birinci Ayirim: Vasinin Görevleri
   İkinci Ayirim: Kayyimin Görevleri
   Üçüncü Ayirim: Vesayet Dairelerinin Görevleri
   Dördüncü Ayirim: Vesayet Organlarinin Sorumluluğu
   Üçüncü Bölüm: Vesayetin Sona Ermesi
   Birinci Ayirim: Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi
   İkinci Ayirim: Vasilik Görevinin Sona Ermesi
   Üçüncü Ayirim: Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçlari
   Üçüncü Kitap: Miras Hukuku
   Birinci Kisim: Mirasçilar
   Birinci Bölüm: Yasal Mirasçilar
   İkinci Bölüm: Ölüme Bağli Tasarruflar
   Birinci Ayirim: Tasarruf Ehliyeti
   İkinci Ayirim: Tasarruf Özgürlüğü
   Üçüncü Ayirim: Ölüme Bağli Tasarruflarin Çeşitleri
   Dördüncü Ayirim: Ölüme Bağli Tasarruflarin Şekilleri
   Beşinci Ayirim: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
   Yedinci Ayirim: Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar
   İkinci Kisim: Mirasin Geçmesi
   Birinci Bölüm: Mirasin Açilmasi
   İkinci Bölüm: Mirasin Geçmesinin Sonuçlari
   Birinci Ayirim: Koruma Önlemleri
   İkinci Ayirim: Mirasin Kazanilmasi
   Üçüncü Ayirim: Resmî Defter Tutma
   Dördüncü Ayirim: Resmî Tasfiye
   Beşinci Ayirim: Miras Sebebiyle İstihkak Davasi
   Üçüncü Bölüm: Mirasin Paylaşilmasi
   Birinci Ayirim: Paylaşimdan Önce Miras Ortakliği
   İkinci Ayirim: Paylaşmanin Nasil Yapilacaği
   Üçüncü Ayirim: Mirasta Denkleştirme
   Dördüncü Ayirim: Paylaşmanin Tamamlanmasi Ve Sonucu
   Dördüncü Kitap: Eşya Hukuku
   Birinci Kisim: Mülkiyet
   Birinci Bölüm: Genel Hükümler
   İkinci Bölüm: Taşinmaz Mülkiyeti
   Birinci Ayirim: Taşinmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanilmasi Ve Kaybi
   İkinci Ayirim: Taşinmaz Mülkiyetinin İçeriği Ve Kisitlamalari
   Üçüncü Bölüm: Taşinir Mülkiyeti
   İkinci Kisim: Sinirli Aynî Haklar
   Birinci Bölüm: İrtifak Haklari Ve Taşinmaz Yükü
   Birinci Ayirim: Taşinmaz Lehine İrtifak Hakki
   İkinci Ayirim: İntifa Hakki Ve Diğer İrtifak Haklari
   Üçüncü Ayirim: Taşinmaz Yükü
   İkinci Bölüm: Taşinmaz Rehni
   Birinci Ayirim: Genel Hükümler
   İkinci Ayirim: İpotek
   Dördüncü Ayirim: Taşinmaz Rehniyle Güvence Altina Alinan Ödünç Senetleri
   Üçüncü Bölüm: Taşinir Rehni
   Birinci Ayirim: Teslime Bağli Rehin Ve Hapis Hakki
   İkinci Ayirim: Alacaklar Ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin
   Üçüncü Ayirim: Rehin Karşiliğinda Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlar
   Dördüncü Ayirim: Rehinli Tahvil
   Üçüncü Kisim: Zilyetlik Ve Tapu Sicili
   Birinci Bölüm: Zilyetlik
   İkinci Bölüm: Tapu Sicili
   Türk Medeni Kanununun
   Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkinda Kanun
   Birinci Bölüm: Genel Hükümler
   İkinci Bölüm: Kişiler Hukuku
   Üçüncü Bölüm: Aile Hukuku
   Dördüncü Bölüm: Miras Hukuku
   Beşinci Bölüm: Eşya Hukuku
   Altinci Bölüm: Diğer Hükümler

   Stok Kodu
   :
   9786057731043
   Boyut
   :
   10x14
   Sayfa Sayısı
   :
   568
   Basım Yeri
   :
   Kocaeli
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
 • Taksit Seçenekleri
  • Akbank
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   14,80   
   14,80   
   2
   7,40   
   14,80   
   3
   4,93   
   14,80   
   Ziraat Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   14,80   
   14,80   
   2
   7,40   
   14,80   
   3
   4,93   
   14,80   
   İş Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   14,80   
   14,80   
   2
   7,40   
   14,80   
   3
   4,93   
   14,80   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat