Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%21
HYSTERESIS Makro İktisat Tufan Samet Özdurak

HYSTERESIS Makro İktisat

Liste Fiyatı : 616,00TL
İndirimli Fiyat : 486,64TL
Kazancınız : 129,36TL
Taksitli fiyat : 3 x 162,21TL
Havale/EFT ile : 476,91TL
%21
Temin süresi 3 iş günüdür.
9786057731333
29065
HYSTERESIS Makro İktisat
HYSTERESIS Makro İktisat
486.64

Konu Anlatımı - Konularına Göre Düzenlenmiş - Çözümlü Sorular

On yıllık kapsamlı ve çok titiz bir çalışmanın sonucunda sizlerin karşısına çıkan “Hysteresis Makro İktisat” isimli eser beşinci baskısında iktisat biliminin makro boyutunu KPSS, kaymakamlık, devlet ve banka müfettişlikleri, idari hâkimlik, uzmanlık, denetmenlik ve iktisatın yer aldığı tüm kurum sınavlarına yönelik olarak bütün boyutları kapsayacak şekilde ortaya koymaktadır.
Makro iktisatın, iktisat bölümü yer alan tüm sınavlarda “en kritik alan” olduğu gerçeği göz önüne alındığında, eserde yer alan her bir bölümün önemi daha da artmaktadır. Makro iktisat, bir yanıyla para bankanın bir yanıyla iktisadi düşünce okullarının diğer yanıyla da uluslararası iktisatın özünü oluşturan temel iktisat bilim dalıdır. Bu nedenle “Hysteresis Makro İktisat” isimli bu eserde makro iktisatın tüm konularının yanı sıra iktisadi düşünce okullarının, para bankanın ve uluslararası iktisatın da en önemli kısımları yer almaktadır.
Öğrenci dostu olma niteliği taşıyan bu kitapta bölümler oluşturulurken, “yalın ve akıcı bir dille” makro iktisat biliminde yer alan bütün konular arasında neden sonuç ilişkisi kuracak bir sistematik tasnifleme yapılmıştır. Bu nedenle esere çalışırken birinci bölümden yirminci bölüme kadar kitaptaki bölüm sırası takip edilerek çalışılması önerilmektedir. Böyle bir çalışma yapıldığında hem önceki bölümle bağlantı kurulacak hem de sonraki bölüme geçiş kolaylığı sağlanacaktır. Ayrıca he bir bölüm sonunda yer alan çalışma soruları çözümleriyle beraber ele alındığında işlenen konu hakkında tüm ince hatlarıyla konu bütünlüğü sağlanmış olacaktır.
Eserin yenilenmiş beşinci baskısında ilk dört baskıda yer almayan yeni tablolar, açıklamalı grafikler ve yeni sorular ile kitabın fonksiyonelliği daha da artırılmıştır. Bu bağlamda standart bir makro iktisat eseri ortaya koymak yerine, konuların başlıkları ve bölüm tasnifleri birbirini “tam tamamlayıcı” bir düzen içerisinde yapılmış, her bir konunun arkasından da yoğun bir düşünceyi gerektiren çalışma soruları ile çözümlerine ayrıntılı biçimde yer verilerek anlatılan hususların pekişmesi sağlanmıştır.

İçindekiler

Birinci Bölüm
Makro İktisat
1. Makro İktisatın Anlamı
2. Makro İktisatta Karar Birimleri (Sektörler)
3. Makro İktisatta Piyasa Türleri
4. Makro İktisatta İktisadi Dengelerin Kurulma Tartışmaları
5. Makro İktisatta Denklemler Ve Değişkenler
6. Makro İktisatta İzlenen Politikalar
Çalışma Soruları

İkinci Bölüm
1776’dan 2021’e Makro İktisatın Gelişim Süreci: İktisat Okulları
1. Klasik İktisat Okulu
2. Neo-Klasik İktisat Okulu
3. Makro İktisatın Doğuşu: Keynesyen İktisat Okulu
4. Monetarist Okul (Parasalcılar
5. Yeni Klasik Okul (Rasyonel Beklentiler Okulu)
6. Yeni Keynesyen Okul
7. Arz Yanlı İktisat
8. Reel İktisadi Dalgalanmalar Teorisi
9. Phillips Eğrisi Analizi
Çalışma Soruları

Üçüncü Bölüm
Hasıla Kavramları Ve Milli Gelir Muhasebesi
1. Gayri Safi Milli Hasıla (Gsmh) Ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Gsyih)
2. Gayri Safi Milli Hasıla (Gsmh) Kavramı Üzerinden Hesaplanan Hasıla Büyüklükleri
3. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Gsyih) Kavramı Üzerinden Hesaplanan Hasıla Büyüklükleri
Çalışma Soruları

Dördüncü Bölüm
Hasılayı Hesaplama (Ölçme) Yöntemleri
1. Üretim Yöntemi
2. Gelirler Yöntemi
3. Harcamalar Yöntemi
4. Hasıla Hesabında Dikkate Alınmayan Unsurlar
5. Reel Gsyih Değerinin Gerçek Değerini Yansıtmasına Yönelik Makro İktisat Politikaları
6. Nominal Ve Reel Gsyih
7. Ekonominin Büyüme Hızının Hesaplanması
8. Türkiye’de Büyüme Oranları
Çalışma Soruları

Beşinci Bölüm
Yatırım Tasarruf Özdeşliği
1. Özdeşliğin İşleyişi
Çalışma Soruları
Altıncı Bölüm

İşsizlik
1. İşsizliğin Tanımı Ve Kapsamı
2. Toplam Nüfus, Aktif Nüfus Ve İşgücü
3. İşsizlik Oranının Hesaplanması
4. İşsizlik Türleri
5. İşsizliğin İktisadi Maliyeti Ve Hasıla Açığı
6. İşsizliğin İktisadi Maliyetinin Hesaplanmasına, Büyüme İşsizlik İlişkisine Alternatif Bir Yaklaşım: Okun Kuralı
7. Türkiye’de İşsizlik Oranları
Çalışma Soruları

Yedinci Bölüm
Enflasyon
1. Enflasyonun Tanımı Ve Ölçülmesi
2. Fiyat Endeksleri
3. Enflasyon Türleri
4. Enflasyonun Maliyeti
5. Enflasyonla Mücadelede Makro İktisat Politikaları
6. Türkiye’de Enflasyonun Seyri
Çalışma Soruları

Sekizinci Bölüm
Faiz Oranları
1. Nominal Ve Reel Faizler
2. Faiz Oranlarının Belirlenişine İlişkin Görüşler (Faiz Teorileri)
Çalışma Soruları
Dokuzuncu Bölüm

Toplam Planlanan Harcamaları Oluşturan Öğelerin Analizi:
Basit Keynesyen Model
1. Toplam Planlanan Harcamaları Oluşturan Fonksiyonlar
2. Toplam Planlanan Harcamalar Fonksiyonu
3. Basit Keynesyen Modelde Denge Hasıla Düzeyi: Milli Gelir Denge Düzeyi
4. Deflasyonist Ve Enflasyonist Açık
5. Çarpan Mekanizması: Harcamalardaki Değişimlerin Hasıla Üzerindeki Etkisinin Hesaplanması
6. Hızlandıran Mekanizması
7. Tasarruf Paradoksu
8. Otomatik Stabilizatörler (Otomatik İstikrar Sağlayıcılar)
9. Makro İktisatta Yatırım Harcamalarının Finansmanı
Çalışma Soruları

Onuncu Bölüm
Is-Lm Modeli
1. Is-Lm Modelinin Ortaya Çıkışı Ve Modelin Amacı
2. Mal Piyasasında Denge: Is Eğrisi
3. Para Piyasasında Denge Ve Lm Eğrisi
4. Mal Ve Para Piyasasında Eşanlı Denge: Is-Lm Dengesi
5. Is-Lm Dengesinin Değişmesi: Para Politikası Ve Maliye Politikası
6. Is-Lm Modelinde Para Ve Maliye Politikasının Etklinliği
7. Para Ve Maliye Politikasında Özel Durumlar (İstisnai Haller
8. Is-Lm Modelinde Para Ve Maliye Politikasının Birlikte Uygulanması: Politika Karması
9. Is-Lm Dengesizlikleri Ve Tahvil Piyasası İlişkisi
Çalışma Soruları

On Birinci Bölüm
Toplam Arz-Toplam Talep Modeli (As-Ad Modeli)
1. Toplam Talep (Ad)
2. Toplam Arz (As)
3. Toplam Taleptoplam Arz Dengesi (As-Ad Dengesi)
Çalışma Soruları

On İkinci Bölüm
Döviz Piyasası - Döviz Kurları - Kur Sistemleri
1. Nominal Döviz Kuru– Nominal Efektif Döviz Kuru –Reel Döviz Kuru
2. Kur Sistemleri
3. Tek Fiyat Kanunu
Çalışma Soruları

On Üçüncü Bölüm
Ödemeler Bilançosu (Ödemeler Dengesi)
1. Tanım Ve İşleyiş
2. Ödemeler Bilançosunun Yapısı (Hesapları)
Çalışma Soruları

On Dördüncü Bölüm
Dışa Açık Ekonomide İç Ve Dış Dengenin Sağlanması:
Mundell-Flemıng Modeli (Is-Lm-Bp Modeli)
1. Dış Dengenin Sağlanması: Bp Eğrisi
2. İç Ve Dış Dengenin Birlikte Sağlanması: Is-Lm-Bp Dengesi
3. Mundell-Fleming Modelinde Para Ve Maliye Politikaları
Çalışma Soruları

On Beşinci Bölüm
Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Phıllıps Eğrisi Analizi
Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki
Çalışma Soruları

On Altıncı Bölüm
Para Ve Para Talebi Teorileri
1. Paranın Tanımı, Özellikleri, Fonksiyonları Ve Para Sistemleri
2. Para Teorileri (Para Talebi Teorileri)
Çalışma Soruları

On Yedinci Bölüm
Para Arzı
1. Para Arzı Ve Talep Edilen Para Miktarı Tanımları
2. Arz Edilen Para Miktarı Tanımları (Para Arzında Alternatif Büyüklükler)
3. Para Arzı Tanımlarına İlişkin Görüşler
4. Ticari Bankaların Para Yaratması: Kaydi Para Yaratma Süreci
5. Para Çarpanı Ve Merkez Bankasının Para Arzını Değiştirmesi
6. İçsel (Endojen) Ve Dışsal (Egzojen) Para Arzı
7. Para Arzının Değişmesinin Etkileri
Çalışma Soruları

On Sekizinci Bölüm
Para Politikası
1. Makro İktisat Politikası Ve Para Politikası
2. Para Politikasının Amaçları
3. Para Politikasının Araçları
4. Para Politikasında Nihai, Ara Ve Operasyonel Hedefler
5. Para Politikasının Enflasyon Ve Hasıla Üzerindeki Etkileri
6. Anti Enflasyonist Para Ve Maliye Politikaları
7. Para Politikasında Basirete Karşı Kurallar Politikası
8. Makro İktisadi İstikrar Politikaları
Çalışma Soruları

On Dokuzuncu Bölüm
Reel Devri Dalgalanmalar Modeli
1. Modelin Yapısı Ve Varsayımları
Çalışma Soruları

Yirminci Bölüm
Arz Yanlı İktisat Ve Laffer Eğrisi
Çalışma Soruları
Kavramlar Sözlüğü
Karma Çalışma Soruları
Karma Çalışma Sorularının Çözümleri
Kaynakça

 • Açıklama
  • Konu Anlatımı - Konularına Göre Düzenlenmiş - Çözümlü Sorular

   On yıllık kapsamlı ve çok titiz bir çalışmanın sonucunda sizlerin karşısına çıkan “Hysteresis Makro İktisat” isimli eser beşinci baskısında iktisat biliminin makro boyutunu KPSS, kaymakamlık, devlet ve banka müfettişlikleri, idari hâkimlik, uzmanlık, denetmenlik ve iktisatın yer aldığı tüm kurum sınavlarına yönelik olarak bütün boyutları kapsayacak şekilde ortaya koymaktadır.
   Makro iktisatın, iktisat bölümü yer alan tüm sınavlarda “en kritik alan” olduğu gerçeği göz önüne alındığında, eserde yer alan her bir bölümün önemi daha da artmaktadır. Makro iktisat, bir yanıyla para bankanın bir yanıyla iktisadi düşünce okullarının diğer yanıyla da uluslararası iktisatın özünü oluşturan temel iktisat bilim dalıdır. Bu nedenle “Hysteresis Makro İktisat” isimli bu eserde makro iktisatın tüm konularının yanı sıra iktisadi düşünce okullarının, para bankanın ve uluslararası iktisatın da en önemli kısımları yer almaktadır.
   Öğrenci dostu olma niteliği taşıyan bu kitapta bölümler oluşturulurken, “yalın ve akıcı bir dille” makro iktisat biliminde yer alan bütün konular arasında neden sonuç ilişkisi kuracak bir sistematik tasnifleme yapılmıştır. Bu nedenle esere çalışırken birinci bölümden yirminci bölüme kadar kitaptaki bölüm sırası takip edilerek çalışılması önerilmektedir. Böyle bir çalışma yapıldığında hem önceki bölümle bağlantı kurulacak hem de sonraki bölüme geçiş kolaylığı sağlanacaktır. Ayrıca he bir bölüm sonunda yer alan çalışma soruları çözümleriyle beraber ele alındığında işlenen konu hakkında tüm ince hatlarıyla konu bütünlüğü sağlanmış olacaktır.
   Eserin yenilenmiş beşinci baskısında ilk dört baskıda yer almayan yeni tablolar, açıklamalı grafikler ve yeni sorular ile kitabın fonksiyonelliği daha da artırılmıştır. Bu bağlamda standart bir makro iktisat eseri ortaya koymak yerine, konuların başlıkları ve bölüm tasnifleri birbirini “tam tamamlayıcı” bir düzen içerisinde yapılmış, her bir konunun arkasından da yoğun bir düşünceyi gerektiren çalışma soruları ile çözümlerine ayrıntılı biçimde yer verilerek anlatılan hususların pekişmesi sağlanmıştır.

   İçindekiler

   Birinci Bölüm
   Makro İktisat
   1. Makro İktisatın Anlamı
   2. Makro İktisatta Karar Birimleri (Sektörler)
   3. Makro İktisatta Piyasa Türleri
   4. Makro İktisatta İktisadi Dengelerin Kurulma Tartışmaları
   5. Makro İktisatta Denklemler Ve Değişkenler
   6. Makro İktisatta İzlenen Politikalar
   Çalışma Soruları

   İkinci Bölüm
   1776’dan 2021’e Makro İktisatın Gelişim Süreci: İktisat Okulları
   1. Klasik İktisat Okulu
   2. Neo-Klasik İktisat Okulu
   3. Makro İktisatın Doğuşu: Keynesyen İktisat Okulu
   4. Monetarist Okul (Parasalcılar
   5. Yeni Klasik Okul (Rasyonel Beklentiler Okulu)
   6. Yeni Keynesyen Okul
   7. Arz Yanlı İktisat
   8. Reel İktisadi Dalgalanmalar Teorisi
   9. Phillips Eğrisi Analizi
   Çalışma Soruları

   Üçüncü Bölüm
   Hasıla Kavramları Ve Milli Gelir Muhasebesi
   1. Gayri Safi Milli Hasıla (Gsmh) Ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Gsyih)
   2. Gayri Safi Milli Hasıla (Gsmh) Kavramı Üzerinden Hesaplanan Hasıla Büyüklükleri
   3. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Gsyih) Kavramı Üzerinden Hesaplanan Hasıla Büyüklükleri
   Çalışma Soruları

   Dördüncü Bölüm
   Hasılayı Hesaplama (Ölçme) Yöntemleri
   1. Üretim Yöntemi
   2. Gelirler Yöntemi
   3. Harcamalar Yöntemi
   4. Hasıla Hesabında Dikkate Alınmayan Unsurlar
   5. Reel Gsyih Değerinin Gerçek Değerini Yansıtmasına Yönelik Makro İktisat Politikaları
   6. Nominal Ve Reel Gsyih
   7. Ekonominin Büyüme Hızının Hesaplanması
   8. Türkiye’de Büyüme Oranları
   Çalışma Soruları

   Beşinci Bölüm
   Yatırım Tasarruf Özdeşliği
   1. Özdeşliğin İşleyişi
   Çalışma Soruları
   Altıncı Bölüm

   İşsizlik
   1. İşsizliğin Tanımı Ve Kapsamı
   2. Toplam Nüfus, Aktif Nüfus Ve İşgücü
   3. İşsizlik Oranının Hesaplanması
   4. İşsizlik Türleri
   5. İşsizliğin İktisadi Maliyeti Ve Hasıla Açığı
   6. İşsizliğin İktisadi Maliyetinin Hesaplanmasına, Büyüme İşsizlik İlişkisine Alternatif Bir Yaklaşım: Okun Kuralı
   7. Türkiye’de İşsizlik Oranları
   Çalışma Soruları

   Yedinci Bölüm
   Enflasyon
   1. Enflasyonun Tanımı Ve Ölçülmesi
   2. Fiyat Endeksleri
   3. Enflasyon Türleri
   4. Enflasyonun Maliyeti
   5. Enflasyonla Mücadelede Makro İktisat Politikaları
   6. Türkiye’de Enflasyonun Seyri
   Çalışma Soruları

   Sekizinci Bölüm
   Faiz Oranları
   1. Nominal Ve Reel Faizler
   2. Faiz Oranlarının Belirlenişine İlişkin Görüşler (Faiz Teorileri)
   Çalışma Soruları
   Dokuzuncu Bölüm

   Toplam Planlanan Harcamaları Oluşturan Öğelerin Analizi:
   Basit Keynesyen Model
   1. Toplam Planlanan Harcamaları Oluşturan Fonksiyonlar
   2. Toplam Planlanan Harcamalar Fonksiyonu
   3. Basit Keynesyen Modelde Denge Hasıla Düzeyi: Milli Gelir Denge Düzeyi
   4. Deflasyonist Ve Enflasyonist Açık
   5. Çarpan Mekanizması: Harcamalardaki Değişimlerin Hasıla Üzerindeki Etkisinin Hesaplanması
   6. Hızlandıran Mekanizması
   7. Tasarruf Paradoksu
   8. Otomatik Stabilizatörler (Otomatik İstikrar Sağlayıcılar)
   9. Makro İktisatta Yatırım Harcamalarının Finansmanı
   Çalışma Soruları

   Onuncu Bölüm
   Is-Lm Modeli
   1. Is-Lm Modelinin Ortaya Çıkışı Ve Modelin Amacı
   2. Mal Piyasasında Denge: Is Eğrisi
   3. Para Piyasasında Denge Ve Lm Eğrisi
   4. Mal Ve Para Piyasasında Eşanlı Denge: Is-Lm Dengesi
   5. Is-Lm Dengesinin Değişmesi: Para Politikası Ve Maliye Politikası
   6. Is-Lm Modelinde Para Ve Maliye Politikasının Etklinliği
   7. Para Ve Maliye Politikasında Özel Durumlar (İstisnai Haller
   8. Is-Lm Modelinde Para Ve Maliye Politikasının Birlikte Uygulanması: Politika Karması
   9. Is-Lm Dengesizlikleri Ve Tahvil Piyasası İlişkisi
   Çalışma Soruları

   On Birinci Bölüm
   Toplam Arz-Toplam Talep Modeli (As-Ad Modeli)
   1. Toplam Talep (Ad)
   2. Toplam Arz (As)
   3. Toplam Taleptoplam Arz Dengesi (As-Ad Dengesi)
   Çalışma Soruları

   On İkinci Bölüm
   Döviz Piyasası - Döviz Kurları - Kur Sistemleri
   1. Nominal Döviz Kuru– Nominal Efektif Döviz Kuru –Reel Döviz Kuru
   2. Kur Sistemleri
   3. Tek Fiyat Kanunu
   Çalışma Soruları

   On Üçüncü Bölüm
   Ödemeler Bilançosu (Ödemeler Dengesi)
   1. Tanım Ve İşleyiş
   2. Ödemeler Bilançosunun Yapısı (Hesapları)
   Çalışma Soruları

   On Dördüncü Bölüm
   Dışa Açık Ekonomide İç Ve Dış Dengenin Sağlanması:
   Mundell-Flemıng Modeli (Is-Lm-Bp Modeli)
   1. Dış Dengenin Sağlanması: Bp Eğrisi
   2. İç Ve Dış Dengenin Birlikte Sağlanması: Is-Lm-Bp Dengesi
   3. Mundell-Fleming Modelinde Para Ve Maliye Politikaları
   Çalışma Soruları

   On Beşinci Bölüm
   Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Phıllıps Eğrisi Analizi
   Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki
   Çalışma Soruları

   On Altıncı Bölüm
   Para Ve Para Talebi Teorileri
   1. Paranın Tanımı, Özellikleri, Fonksiyonları Ve Para Sistemleri
   2. Para Teorileri (Para Talebi Teorileri)
   Çalışma Soruları

   On Yedinci Bölüm
   Para Arzı
   1. Para Arzı Ve Talep Edilen Para Miktarı Tanımları
   2. Arz Edilen Para Miktarı Tanımları (Para Arzında Alternatif Büyüklükler)
   3. Para Arzı Tanımlarına İlişkin Görüşler
   4. Ticari Bankaların Para Yaratması: Kaydi Para Yaratma Süreci
   5. Para Çarpanı Ve Merkez Bankasının Para Arzını Değiştirmesi
   6. İçsel (Endojen) Ve Dışsal (Egzojen) Para Arzı
   7. Para Arzının Değişmesinin Etkileri
   Çalışma Soruları

   On Sekizinci Bölüm
   Para Politikası
   1. Makro İktisat Politikası Ve Para Politikası
   2. Para Politikasının Amaçları
   3. Para Politikasının Araçları
   4. Para Politikasında Nihai, Ara Ve Operasyonel Hedefler
   5. Para Politikasının Enflasyon Ve Hasıla Üzerindeki Etkileri
   6. Anti Enflasyonist Para Ve Maliye Politikaları
   7. Para Politikasında Basirete Karşı Kurallar Politikası
   8. Makro İktisadi İstikrar Politikaları
   Çalışma Soruları

   On Dokuzuncu Bölüm
   Reel Devri Dalgalanmalar Modeli
   1. Modelin Yapısı Ve Varsayımları
   Çalışma Soruları

   Yirminci Bölüm
   Arz Yanlı İktisat Ve Laffer Eğrisi
   Çalışma Soruları
   Kavramlar Sözlüğü
   Karma Çalışma Soruları
   Karma Çalışma Sorularının Çözümleri
   Kaynakça

   Stok Kodu
   :
   9786057731333
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   816
   Basım Yeri
   :
   Kocaeli
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   486,64   
   486,64   
   2
   243,32   
   486,64   
   3
   162,21   
   486,64   
   Ziraat Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   486,64   
   486,64   
   2
   243,32   
   486,64   
   3
   162,21   
   486,64   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   486,64   
   486,64   
   2
   243,32   
   486,64   
   3
   162,21   
   486,64   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   486,64   
   486,64   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat