Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%30
KÜLLİYAT İdari Hakimlik Hukuk Soru Bankası Ahmet Nohutçu

KÜLLİYAT İdari Hakimlik Hukuk Soru Bankası

Liste Fiyatı : 1.500,00TL
İndirimli Fiyat : 1.050,00TL
Kazancınız : 450,00TL
Havale/EFT ile : 1.029,00TL
%30
Temin süresi 3 iş günüdür.
KARGO BEDAVA
9786257670630
51971
KÜLLİYAT İdari Hakimlik Hukuk Soru Bankası
KÜLLİYAT İdari Hakimlik Hukuk Soru Bankası
1050.00

KÜLLİYAT
İdari Hakimlik

Hukuk Soru Bankası Altın Seri Nokta Atış!

4. Baskı Mayıs 2021

3 Nisan 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 72 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 68 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Mart
2020 Tarih ve 2186 Sayılı, 13 Mayıs 2020 Tarih ve 2538 Sayılı ve 20 Ağustos 2020 Tarih ve 2844 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları
2 Mart 2021 Tarihinde Açıklanan Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKIYE Temalı İnsan Hakları Eylem Planı
27 Aralık 2020 Tarih ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
24 Aralık 2020 Tarih ve 7261 Sayılı ve Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
16 Ekim 2020 Tarih ve 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun

22 Temmuz 2020 Tarih ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İkinci

Yargı Reformu Paketi)

11 Temmuz 2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11 Haziran 2020 Tarih ve 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme

Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve 1319 Emlak Vergisi Kanununda Son Dönemde Yapılan Tüm Değişiklikler

ve İlgili Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde Güncellenerek ve

Gerekli Değişiklikler Yapılarak Hazırlanmış

4. Baskıya Önsöz
 

     KÜLLİYAT İDARİ HÂKİMLİK Hukuk Soru Bankası’nın kitabımızın 4. Baskısı, 2021 yılında yapılacak adli ve idari hâkimlik-savcılık sınavına hazırlanan
adayların sınava hazırlanma sürecine destek olup katkı sağlamak amacıyla, ANAYASA HUKUKU, İDARE HUKUKU, İDARİ YARGILAMA HUKUKU, CEZA
HUKUKU, MEDENİ USUL HUKUKU, VERGİ HUKUKU, TÜRK VEGİ SİSTEMİ başta olmak üzere TÜM BÖLÜMLERİ GÜNCELLENEREK hazırlanmıştır.
     KÜLLİYAT İDARİ HÂKİMLİK Hukuk Soru Bankası kitabımızın güncellenmiş 4. Baskısı, aşağıdaki önemli mevzuat değişiklik ve yenilikleri dikkatlice ve
detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular, cümleler ve tablolarda gerekli

güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır:

    3 Nisan 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 72 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 66 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Mart 2020 Tarih ve 2186 Sayılı, 13

Mayıs 2020 Tarih ve 2538 Sayılı ve 20 Ağustos 2020 Tarih ve 2844 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları
    2 Mart 2021 Tarihinde Açıklanan Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKIYE Temalı İnsan Hakları Eylem Planı

    2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranlarına Göre Güncellenmiş İdari Yargı Harçları

    27 Aralık 2020 Tarih ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
    24 Aralık 2020 Tarih ve 7261 Sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

   18 Aralık 2020 Tarihli Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı

    16 Ekim 2020 Tarih ve 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
    22 Temmuz 2020 Tarih ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İkinci Yargı Reformu Paketi)

    11 Temmuz 2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    11 Haziran 2020 Tarih ve 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

    14 Nisan 2020 Tarih 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    26 Mart 2020 Tarih ve 7226 Sayılı 5253 Sayılı Dernekler Kanununu Değiştiren Kanun
    14 Şubat 2020 Tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    Kamuoyunda Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

    5 Aralık 2019 Tarih ve 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun

    24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (YARGI REFORMU PAKETİ)
    Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarih ve E.:2018/73; K.:2019/65 Sayılı DMK 48. Maddede yer alan “Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması

Yapılmış Olmak” maddesinin İptali Kararı

    10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında

Kanun ve 1319 Emlak Vergisi Kanununda Son Dönemde Yapılan Tüm Değişiklikler

Son dönemde gerçekleşen tüm bu anayasal, siyasal, idari ve yasal güncel düzenleme ve gelişmelerin Ülkemize, Milletimize ve Devletimize başarılar,
hayırlar, barış, huzur, maddi manevi güzellikler ve olumlu ilerlemeler getirmesini niyaz eder; kitabımızın başta 2021 yılında yapılacak idari hâkimlik

sınavlarına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımıza yeni, çok kapsamlı ve yoğun değişiklikleri anlayıp kavramalarına ve üstün başarılarına

vesile olmasını ümit ederim.
Avşa Adası / 15 Nisan 2020
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
NEDEN KÜLLİYAT ?
 

     Son dönemde mevzuat dünyamızda başta Anayasa olmak üzere birçok kanunda baş döndürücü radikal değişim ve dönüşüm sürecinde
bulunmaktayız. Külliyat Hukuk Soru Bankası ekibi olarak tarafımızca tüm bu değişiklikler çok titiz ve özenli bir şekilde takip edilmekte, merkezi sınav sistemi

tarafından sorulma ihtimali olan konularda güncel sorular hazırlanmaktadır.
    Külliyat Hukuk Soru Bankasını Hazırlamaktaki Temel Amaçlarımız:
    Her dersle ilgili olarak sorulma ihtimali olan konularda ve bölümlerde ayrıntılı soru hazırlamak,

 Dersleri soru formatına sokarak soruların çözümünün tamamlanması ile birlikte tüm derslerin genel tekrarının yapılmasını sağlamak,

Soruların cevaplandırılmasında aşırılığa kaçmayarak akıcı ve hızlı şekilde soru çözülmesini sağlamak,
Derslerin genel tekrarının yapılması sırasında bol soru çözmek suretiyle konuların iyice pekişmesini sağlamak,
Her dersle ilgili önem arz eden noktaların soru içinde tekrarının yapılması suretiyle akılda daha kolay kalmasını sağlamaktır.

Bu amaçlar ışığı altında:
Anayasa Hukukundan 893 soru,
İdare Hukukundan 1736 soru,
İdari Yargılama Hukukundan 748 soru,
Medeni Usul Hukukundan 327 soru,
Ceza Hukukundan 310 soru,
Medeni Hukuktan 834 soru,
Borçlar Hukukundan 419 soru,
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 432 soru,

İktisat 259 soru,
Maliye 406 soru

olmak üzere toplam 6364 soru hazırlanmıştır. Böylece soru çıkma ihtimali olan her konuya değinilmiş ve önemli noktalara tek tek vurgu yapılarak tüm
önemli noktaların soru formatı içinde görülmesi sağlanarak akılda kalıcılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bir konudan sorulabilecek maksimum soru

sayısına ulaşılarak sorulmayan ve hatırlatılmayan konu bırakılmamıştır.

    Buradaki temel amacımız bir konudan bir veya iki soru sorarak bilgiyi soruların açıklamasında vermek yerine bir konudan çıkabilecek tüm soruları sorarak
bilginin soru çözümü sırasında kazanılması olmuştur. Özellikle son yıllarda yapılan kurum sınavlarında çok çeşitli kanunlardan ve doğrudan kanun
metninden soru sorulduğu ve bu tip soruların belirleyici nitelik taşıdığı, öğrenilmesinin ve akılda kalıcılığının zor olduğu değerlendirilerek birçok kanun

metninden de soru hazırlanarak okuyucunun bilgisine sunulmuştur.

    Kariyer meslek sınavlardaki soru formatında yapılan değişikliklere göre bu kitapta çoktan seçmeli klasik sorulara, öncüllü sorulara ve yorum ve

muhakeme gücünün gelişmesine katkı sağlayacak pratik çalışma şeklindeki sorulara yer verilmiştir.

    Her geçen gün daha da zorlaşan kariyer meslek sınavları için, güzel ülkemizin dört bir tarafında gecelerini gündüzlerine katarak bu meşakkatli yola baş
koyan tüm öğrenci arkadaşlara canı gönülden başarılar diliyor, hazırlamış olduğumuz bu kitabın okuyucularına yararlı olmasını diliyoruz.

YAZARLAR
 

Her türlü soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz için irtibat maillerimiz:
Ahmet NOHUTÇU : anohutcu@yahoo.com
Ahmet Gazi Kaya : agazikaya@gmail.com
Tan Tahsin ZAPATA : tanzapata@hotmail.com
Sinan SAKİN : sinansakinmesleki@gmail.com
Mustafa Karadeniz : mustafakaradeniz26@gmail.com

 • Açıklama
  • KÜLLİYAT
   İdari Hakimlik

   Hukuk Soru Bankası Altın Seri Nokta Atış!

   4. Baskı Mayıs 2021

   3 Nisan 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 72 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 68 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Mart
   2020 Tarih ve 2186 Sayılı, 13 Mayıs 2020 Tarih ve 2538 Sayılı ve 20 Ağustos 2020 Tarih ve 2844 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları
   2 Mart 2021 Tarihinde Açıklanan Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKIYE Temalı İnsan Hakları Eylem Planı
   27 Aralık 2020 Tarih ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
   24 Aralık 2020 Tarih ve 7261 Sayılı ve Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
   16 Ekim 2020 Tarih ve 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

   Kanun

   22 Temmuz 2020 Tarih ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İkinci

   Yargı Reformu Paketi)

   11 Temmuz 2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   11 Haziran 2020 Tarih ve 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme

   Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve 1319 Emlak Vergisi Kanununda Son Dönemde Yapılan Tüm Değişiklikler

   ve İlgili Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde Güncellenerek ve

   Gerekli Değişiklikler Yapılarak Hazırlanmış

   4. Baskıya Önsöz
    

        KÜLLİYAT İDARİ HÂKİMLİK Hukuk Soru Bankası’nın kitabımızın 4. Baskısı, 2021 yılında yapılacak adli ve idari hâkimlik-savcılık sınavına hazırlanan
   adayların sınava hazırlanma sürecine destek olup katkı sağlamak amacıyla, ANAYASA HUKUKU, İDARE HUKUKU, İDARİ YARGILAMA HUKUKU, CEZA
   HUKUKU, MEDENİ USUL HUKUKU, VERGİ HUKUKU, TÜRK VEGİ SİSTEMİ başta olmak üzere TÜM BÖLÜMLERİ GÜNCELLENEREK hazırlanmıştır.
        KÜLLİYAT İDARİ HÂKİMLİK Hukuk Soru Bankası kitabımızın güncellenmiş 4. Baskısı, aşağıdaki önemli mevzuat değişiklik ve yenilikleri dikkatlice ve
   detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular, cümleler ve tablolarda gerekli

   güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır:

       3 Nisan 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 72 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 66 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Mart 2020 Tarih ve 2186 Sayılı, 13

   Mayıs 2020 Tarih ve 2538 Sayılı ve 20 Ağustos 2020 Tarih ve 2844 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları
       2 Mart 2021 Tarihinde Açıklanan Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKIYE Temalı İnsan Hakları Eylem Planı

       2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranlarına Göre Güncellenmiş İdari Yargı Harçları

       27 Aralık 2020 Tarih ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
       24 Aralık 2020 Tarih ve 7261 Sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

      18 Aralık 2020 Tarihli Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı

       16 Ekim 2020 Tarih ve 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
       22 Temmuz 2020 Tarih ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İkinci Yargı Reformu Paketi)

       11 Temmuz 2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

       11 Haziran 2020 Tarih ve 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

       14 Nisan 2020 Tarih 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

       26 Mart 2020 Tarih ve 7226 Sayılı 5253 Sayılı Dernekler Kanununu Değiştiren Kanun
       14 Şubat 2020 Tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

       Kamuoyunda Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

   Yapılmasına Dair Kanun

       5 Aralık 2019 Tarih ve 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında

   Kanun

       24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (YARGI REFORMU PAKETİ)
       Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarih ve E.:2018/73; K.:2019/65 Sayılı DMK 48. Maddede yer alan “Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması

   Yapılmış Olmak” maddesinin İptali Kararı

       10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

       193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında

   Kanun ve 1319 Emlak Vergisi Kanununda Son Dönemde Yapılan Tüm Değişiklikler

   Son dönemde gerçekleşen tüm bu anayasal, siyasal, idari ve yasal güncel düzenleme ve gelişmelerin Ülkemize, Milletimize ve Devletimize başarılar,
   hayırlar, barış, huzur, maddi manevi güzellikler ve olumlu ilerlemeler getirmesini niyaz eder; kitabımızın başta 2021 yılında yapılacak idari hâkimlik

   sınavlarına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımıza yeni, çok kapsamlı ve yoğun değişiklikleri anlayıp kavramalarına ve üstün başarılarına

   vesile olmasını ümit ederim.
   Avşa Adası / 15 Nisan 2020
   Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
   NEDEN KÜLLİYAT ?
    

        Son dönemde mevzuat dünyamızda başta Anayasa olmak üzere birçok kanunda baş döndürücü radikal değişim ve dönüşüm sürecinde
   bulunmaktayız. Külliyat Hukuk Soru Bankası ekibi olarak tarafımızca tüm bu değişiklikler çok titiz ve özenli bir şekilde takip edilmekte, merkezi sınav sistemi

   tarafından sorulma ihtimali olan konularda güncel sorular hazırlanmaktadır.
       Külliyat Hukuk Soru Bankasını Hazırlamaktaki Temel Amaçlarımız:
       Her dersle ilgili olarak sorulma ihtimali olan konularda ve bölümlerde ayrıntılı soru hazırlamak,

    Dersleri soru formatına sokarak soruların çözümünün tamamlanması ile birlikte tüm derslerin genel tekrarının yapılmasını sağlamak,

   Soruların cevaplandırılmasında aşırılığa kaçmayarak akıcı ve hızlı şekilde soru çözülmesini sağlamak,
   Derslerin genel tekrarının yapılması sırasında bol soru çözmek suretiyle konuların iyice pekişmesini sağlamak,
   Her dersle ilgili önem arz eden noktaların soru içinde tekrarının yapılması suretiyle akılda daha kolay kalmasını sağlamaktır.

   Bu amaçlar ışığı altında:
   Anayasa Hukukundan 893 soru,
   İdare Hukukundan 1736 soru,
   İdari Yargılama Hukukundan 748 soru,
   Medeni Usul Hukukundan 327 soru,
   Ceza Hukukundan 310 soru,
   Medeni Hukuktan 834 soru,
   Borçlar Hukukundan 419 soru,
   Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 432 soru,

   İktisat 259 soru,
   Maliye 406 soru

   olmak üzere toplam 6364 soru hazırlanmıştır. Böylece soru çıkma ihtimali olan her konuya değinilmiş ve önemli noktalara tek tek vurgu yapılarak tüm
   önemli noktaların soru formatı içinde görülmesi sağlanarak akılda kalıcılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bir konudan sorulabilecek maksimum soru

   sayısına ulaşılarak sorulmayan ve hatırlatılmayan konu bırakılmamıştır.

       Buradaki temel amacımız bir konudan bir veya iki soru sorarak bilgiyi soruların açıklamasında vermek yerine bir konudan çıkabilecek tüm soruları sorarak
   bilginin soru çözümü sırasında kazanılması olmuştur. Özellikle son yıllarda yapılan kurum sınavlarında çok çeşitli kanunlardan ve doğrudan kanun
   metninden soru sorulduğu ve bu tip soruların belirleyici nitelik taşıdığı, öğrenilmesinin ve akılda kalıcılığının zor olduğu değerlendirilerek birçok kanun

   metninden de soru hazırlanarak okuyucunun bilgisine sunulmuştur.

       Kariyer meslek sınavlardaki soru formatında yapılan değişikliklere göre bu kitapta çoktan seçmeli klasik sorulara, öncüllü sorulara ve yorum ve

   muhakeme gücünün gelişmesine katkı sağlayacak pratik çalışma şeklindeki sorulara yer verilmiştir.

       Her geçen gün daha da zorlaşan kariyer meslek sınavları için, güzel ülkemizin dört bir tarafında gecelerini gündüzlerine katarak bu meşakkatli yola baş
   koyan tüm öğrenci arkadaşlara canı gönülden başarılar diliyor, hazırlamış olduğumuz bu kitabın okuyucularına yararlı olmasını diliyoruz.

   YAZARLAR
    

   Her türlü soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz için irtibat maillerimiz:
   Ahmet NOHUTÇU : anohutcu@yahoo.com
   Ahmet Gazi Kaya : agazikaya@gmail.com
   Tan Tahsin ZAPATA : tanzapata@hotmail.com
   Sinan SAKİN : sinansakinmesleki@gmail.com
   Mustafa Karadeniz : mustafakaradeniz26@gmail.com

   Stok Kodu
   :
   9786257670630
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   Set
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   2021 Mayıs
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat