Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%10
Prof. Dr. Yadigar İzmirli Armağanı Vahit Doğan

Prof. Dr. Yadigar İzmirli Armağanı

Liste Fiyatı : 1.000,00TL
İndirimli Fiyat : 900,00TL
Kazancınız : 100,00TL
Taksitli fiyat : 3 x 300,00TL
Havale/EFT ile : 882,00TL
%10
Temin Süresi 3 İş Günüdür.
KARGO BEDAVA
9786256805590
126267
Prof. Dr. Yadigar İzmirli Armağanı
Prof. Dr. Yadigar İzmirli Armağanı
900.00

Prof. Dr. Yadigar İzmirli Armağanı

İçindekiler

Kurullar

Anı Yazıları

Özel Hukuk

Roma Hukukunda Ve Türk Hukukunda Karışma- Birleşme Kavramlarının Karşılaştırılması Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Pakize Ezgi Akbulut
Doç. Dr. Buse Aksaray Erkman

Gücü Piyasalarında Rekabet Kurallarının Uygulanması

Prof. Dr. İsmail Yılmaz Aslan – Av. Orhan Ünal
Av. Hande Afşaroğlu

İflasta Müflisin Taraf Olduğu Davalarda İflas İdaresinin Ve Müflisin Dava Takip Yetkisi Ve Üçüncü Kişi Finansmanı İmkânı

Prof. Dr. Oğuz Atalay – Arş. Gör. Rukiye Feray Durmuş

Taşıma Sözleşmeleri Ve Taşıyıcının sorumluluğu

Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy – Duygu Apaydın

Rekabet Yasağı Sözleşmesi/Kaydı Ve Bir Karar İncelemesi

Prof. Dr. Ufuk Aydın

Yapay Zekanın Neden Olduğu Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğa Uygulanacak Hukuk

Doç. Dr. Lâle Ayhan İzmirli

Garanti Sözleşmesine Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi

Dilara Bağcı Zeki

Mülkiyet Hakkının Tarihsel Meşruiyeti Üzerine Bir Deneme

Prof. Dr. Z. Gönül Balkır

Çalışma Hakkının Niteliği, Kapsamı Ve Unsurları

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Başyiğit

İnşaat Şirketlerinin İş Bitirme Belgelerinin İktisadi Kıymetinin Hukuki Mahiyeti

Prof. Dr. Ahmet Battal

Kiracının, Kiralananın Kullanımı Sürecinde Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlardan Kiraya Verenin Sorumlu Olup Olmadığı

Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

Yargıtay Kararları Işığında Konut Ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesiyle İlgili Değerlendirmeler

Prof. Dr. Ebru Ceylan

Tescilli Markayı Veya Benzerini Taşıyan Ürünlerin Transit Geçişinde Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Türk Hukukunda Ve Karşılaştırmalı Hukukta Meydana Gelen Gelişmeler

Prof. Dr. Hayrettin Çağlar

Toplu Yapı Yönetim Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu

Limited Şirketin Esas Sermaye Kaybında izlenecek Hukukî Yol İle Limited Şirketin Borca Batak Olması Durumunda Bu Hususun Tespiti Ve Borca Bataklık Durumunun Mahkemeye Bildirilmesi Ve Müdürlerin Anılan Yükümlülüklere Riayet Etmemelerinden Doğan Hukukî Sorumlulukları

Dr. Öğr. Üyesi Serhan Dinç

İktisadî Müesselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Alanı

Prof. Dr. Vahit Doğan

Halka Açık Ortaklık Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Yöneticileri Aleyhine Kurulca örtülü Kazanç Aktarımından Sorumluluk Sebebiyle Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Doç. Dr. Nuri Erdem

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Semerci Vuraloğlu

Uluslararası Hukuk İlkeleri Kapsamında Türk Hukukunda Gemilerin Tabiiyeti

Doç. Dr. Gizem Ersen Perçin

Türk Ticaret Kanunu’nun 537’nci Maddesine Göre Anonim Şirkette Tasfiye Memurunun Görevden Alınması

Arş. Gör. Atahan Güncan

Tüketici Hukukunda Tüketicinin Seçimlik Haklarına İlave (Ek) Bir Hak Önerisi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Özgün Karaahmetoğlu

Anonim Şirket Yıllık Faaliyet Raporunun Genel Kurulda Onaylanması, Sorumluluk Ve İbraya Etkisi

Prof. Dr. İsmail Kayar

Ttk M. 625/2 Uyarınca Limited Şirket Müdür Kararlarının Genel Kurul Onayına Sunulmasının Mehaz İsvbk M. 811 İle Birlikte Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Özge Kuru – Dr. Öğr. Üyesi Gizlem Turan

6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Amatör Sendika Yöneticiliği Güvencesi

Arş. Gör. Melis Kutlu

Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklardan Her Biri Tek Başına Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davasını Açabilir Mi?

Prof. Dr. Halûk Nami Nomer

İsviçre Medeni Kanunu’ndaki Son Değişiklikler Çerçevesinde Saklı Pay Kavramı İle İlgili Bazı Değerlendirmeler

Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan

Anonim Şirketlerde Senede Bağlanmamış Payların Devrinde Ortaya Çıkan bazı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Mehmet Özdamar

Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisap Etmesinde Özel Hallerden Ayrılma Akçesinin Ödenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine Özdamar

Konut Ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Sözleşmesinin Sona Erme Şekillerine ilişkin Yargıtay’ın Bakış Açısı Üzerine Düşünceler

Dr. Öğr. Üyesi Güray Türker

Limited Şirketlerde Karşılıksız Çek Suçunun Faili Ve Hapis Cezasının Anayasaya Aykırılığı

Prof. Dr. Erol Ulusoy

Kamu Hukuku

Lizbon Anlaşmasında Ab Hukuku’nun 879önceliği

Prof. Dr. A. Füsun Arsava

Devlet Memurlarının Siyasi İçerikli Sosyal Medya Paylaşımlarının Anayasa Mahkemesince Disiplin Hukuku-İfade Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesine Bir Bakış

Prof. Dr. Zehreddin Aslan

İmar Planlarında Sebep, Konu Ve Maksat Unsuru

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Aydın

Toplu Yapı Yönetim Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Doğar

Unutulma Hakkı

Prof. Dr. Murat Volkan Dülger – Gülçin Gümüş

Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu

Dr. Öğr. Üyesi Büşra Erdem

Somut Bir Olaydan Hareketle “Kumar Oynanması İçin Para Nakline Aracılık Etme” Suçuna Yönelik Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Ali Hakan Evik

Etkin Soruşturma Ve Hukuk Devleti Üzerine Düşünceler

Prof. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy

İdarenin Afet Öncesi, Afet Sırasında Ve Afet Sonrasındaki Görev Ve Sorumlulukları

Prof. Dr. Halil Kalabalık

Kamulaştırma Yetkisi Kullanımında bir Anomali: Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Dr. Öğr. Üyesi Onur Kaplan – Dr. Öğr. Üyesi Güven Süslü

Anayasa Mahkemesinin Hükmün açıklanmasının Geri Bırakılması Düzenlemesinin İptali Kararına ilişkin Düşünceler

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Cankat Taşkın

ÖNSÖZ

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kurucu dekanı olarak başladığı görevini Üniversite rektörü olarak tamamlamıştır. Üniversite rektörlüğü döneminde de iş yoğunluğuna rağmen fakültemiz ile yakından ilgilenmeye devam etmiştir. Görev süresinin dolması sonrasında hocamıza fakültemizin vefa borcunu ödemek adına “armağan” hazırlamak zevkli ve aynı zamanda onur veren bir süreç olmuştur.

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ, yaşamını adadığı hukuk bilimine çok sayıda bilimsel eser ile katkı sağlamış, binlerce öğrenci ve onlarca akademisyen yetiştirmiş bir bilim kadınıdır. İlmi çalışmalarının yanında hocamız, 1999 yılında dekan yardımcısı olarak başladığı idarecilik görevini dekanlık, enstitü müdürlüğü ve nihayet rektörlük ile tamamlamıştır. Öyle ki iş yoğunluğu arasında çok sevdiği akademik çalışmalarına gerekli zamanı ayıramamaktan hep şikayetçi olmuştur. Kendisine, Üniversitemize yaptığı hizmetler, kattığı ayrıcalıklı değer ve daima fakültemize duyduğu aidiyet hissiyle bizlere sunduğu ve bundan sonra da sunacağına emin olduğumuz desteği için minnettarız.

Armağanın çıkarılmasında elbette en büyük pay, bize destek olan fakültemizdeki ve özellikle Ticaret Hukuku Anabilim Dalındaki meslektaşlarımıza, yine fakültemiz dışından makaleleri, anı yazıları ile armağanın oluşmasına katkı veren saygıdeğer hocalarımıza ve meslektaşlarımıza aittir.

Armağanın yayına hazırlanmasında fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin olağanüstü gayreti olmuştur. Bu vesile ile armağanın çıkartılmasına yazıları ile katkı veren ve/veya kurullarda görev alan tüm akademisyen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.

Armağanın yayına hazırlanması aşamasında dizgi ve baskıda gerekli fedakârlığı gösteren SAVAŞ YAYINEVİ çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.

Yayın Kurulu adına

Prof. Dr. Vahit DOĞAN

 • Açıklama
  • Prof. Dr. Yadigar İzmirli Armağanı

   İçindekiler

   Kurullar

   Anı Yazıları

   Özel Hukuk

   Roma Hukukunda Ve Türk Hukukunda Karışma- Birleşme Kavramlarının Karşılaştırılması Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

   Doç. Dr. Pakize Ezgi Akbulut
   Doç. Dr. Buse Aksaray Erkman

   Gücü Piyasalarında Rekabet Kurallarının Uygulanması

   Prof. Dr. İsmail Yılmaz Aslan – Av. Orhan Ünal
   Av. Hande Afşaroğlu

   İflasta Müflisin Taraf Olduğu Davalarda İflas İdaresinin Ve Müflisin Dava Takip Yetkisi Ve Üçüncü Kişi Finansmanı İmkânı

   Prof. Dr. Oğuz Atalay – Arş. Gör. Rukiye Feray Durmuş

   Taşıma Sözleşmeleri Ve Taşıyıcının sorumluluğu

   Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy – Duygu Apaydın

   Rekabet Yasağı Sözleşmesi/Kaydı Ve Bir Karar İncelemesi

   Prof. Dr. Ufuk Aydın

   Yapay Zekanın Neden Olduğu Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğa Uygulanacak Hukuk

   Doç. Dr. Lâle Ayhan İzmirli

   Garanti Sözleşmesine Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi

   Dilara Bağcı Zeki

   Mülkiyet Hakkının Tarihsel Meşruiyeti Üzerine Bir Deneme

   Prof. Dr. Z. Gönül Balkır

   Çalışma Hakkının Niteliği, Kapsamı Ve Unsurları

   Dr. Öğr. Üyesi Özgür Başyiğit

   İnşaat Şirketlerinin İş Bitirme Belgelerinin İktisadi Kıymetinin Hukuki Mahiyeti

   Prof. Dr. Ahmet Battal

   Kiracının, Kiralananın Kullanımı Sürecinde Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlardan Kiraya Verenin Sorumlu Olup Olmadığı

   Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu

   Yargıtay Kararları Işığında Konut Ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesiyle İlgili Değerlendirmeler

   Prof. Dr. Ebru Ceylan

   Tescilli Markayı Veya Benzerini Taşıyan Ürünlerin Transit Geçişinde Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Türk Hukukunda Ve Karşılaştırmalı Hukukta Meydana Gelen Gelişmeler

   Prof. Dr. Hayrettin Çağlar

   Toplu Yapı Yönetim Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

   Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu

   Limited Şirketin Esas Sermaye Kaybında izlenecek Hukukî Yol İle Limited Şirketin Borca Batak Olması Durumunda Bu Hususun Tespiti Ve Borca Bataklık Durumunun Mahkemeye Bildirilmesi Ve Müdürlerin Anılan Yükümlülüklere Riayet Etmemelerinden Doğan Hukukî Sorumlulukları

   Dr. Öğr. Üyesi Serhan Dinç

   İktisadî Müesselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Alanı

   Prof. Dr. Vahit Doğan

   Halka Açık Ortaklık Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Yöneticileri Aleyhine Kurulca örtülü Kazanç Aktarımından Sorumluluk Sebebiyle Tazminat Talep Edilebilir Mi?

   Doç. Dr. Nuri Erdem

   Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Semerci Vuraloğlu

   Uluslararası Hukuk İlkeleri Kapsamında Türk Hukukunda Gemilerin Tabiiyeti

   Doç. Dr. Gizem Ersen Perçin

   Türk Ticaret Kanunu’nun 537’nci Maddesine Göre Anonim Şirkette Tasfiye Memurunun Görevden Alınması

   Arş. Gör. Atahan Güncan

   Tüketici Hukukunda Tüketicinin Seçimlik Haklarına İlave (Ek) Bir Hak Önerisi

   Dr. Öğr. Üyesi İsmail Özgün Karaahmetoğlu

   Anonim Şirket Yıllık Faaliyet Raporunun Genel Kurulda Onaylanması, Sorumluluk Ve İbraya Etkisi

   Prof. Dr. İsmail Kayar

   Ttk M. 625/2 Uyarınca Limited Şirket Müdür Kararlarının Genel Kurul Onayına Sunulmasının Mehaz İsvbk M. 811 İle Birlikte Değerlendirilmesi

   Dr. Öğr. Üyesi Özge Kuru – Dr. Öğr. Üyesi Gizlem Turan

   6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Amatör Sendika Yöneticiliği Güvencesi

   Arş. Gör. Melis Kutlu

   Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklardan Her Biri Tek Başına Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davasını Açabilir Mi?

   Prof. Dr. Halûk Nami Nomer

   İsviçre Medeni Kanunu’ndaki Son Değişiklikler Çerçevesinde Saklı Pay Kavramı İle İlgili Bazı Değerlendirmeler

   Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan

   Anonim Şirketlerde Senede Bağlanmamış Payların Devrinde Ortaya Çıkan bazı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

   Prof. Dr. Mehmet Özdamar

   Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisap Etmesinde Özel Hallerden Ayrılma Akçesinin Ödenmesi

   Dr. Öğr. Üyesi Emine Özdamar

   Konut Ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Sözleşmesinin Sona Erme Şekillerine ilişkin Yargıtay’ın Bakış Açısı Üzerine Düşünceler

   Dr. Öğr. Üyesi Güray Türker

   Limited Şirketlerde Karşılıksız Çek Suçunun Faili Ve Hapis Cezasının Anayasaya Aykırılığı

   Prof. Dr. Erol Ulusoy

   Kamu Hukuku

   Lizbon Anlaşmasında Ab Hukuku’nun 879önceliği

   Prof. Dr. A. Füsun Arsava

   Devlet Memurlarının Siyasi İçerikli Sosyal Medya Paylaşımlarının Anayasa Mahkemesince Disiplin Hukuku-İfade Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesine Bir Bakış

   Prof. Dr. Zehreddin Aslan

   İmar Planlarında Sebep, Konu Ve Maksat Unsuru

   Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Aydın

   Toplu Yapı Yönetim Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

   Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Doğar

   Unutulma Hakkı

   Prof. Dr. Murat Volkan Dülger – Gülçin Gümüş

   Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu

   Dr. Öğr. Üyesi Büşra Erdem

   Somut Bir Olaydan Hareketle “Kumar Oynanması İçin Para Nakline Aracılık Etme” Suçuna Yönelik Bir Değerlendirme

   Prof. Dr. Ali Hakan Evik

   Etkin Soruşturma Ve Hukuk Devleti Üzerine Düşünceler

   Prof. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy

   İdarenin Afet Öncesi, Afet Sırasında Ve Afet Sonrasındaki Görev Ve Sorumlulukları

   Prof. Dr. Halil Kalabalık

   Kamulaştırma Yetkisi Kullanımında bir Anomali: Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

   Dr. Öğr. Üyesi Onur Kaplan – Dr. Öğr. Üyesi Güven Süslü

   Anayasa Mahkemesinin Hükmün açıklanmasının Geri Bırakılması Düzenlemesinin İptali Kararına ilişkin Düşünceler

   Dr. Öğr. Üyesi Şaban Cankat Taşkın

   ÖNSÖZ

   Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kurucu dekanı olarak başladığı görevini Üniversite rektörü olarak tamamlamıştır. Üniversite rektörlüğü döneminde de iş yoğunluğuna rağmen fakültemiz ile yakından ilgilenmeye devam etmiştir. Görev süresinin dolması sonrasında hocamıza fakültemizin vefa borcunu ödemek adına “armağan” hazırlamak zevkli ve aynı zamanda onur veren bir süreç olmuştur.

   Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ, yaşamını adadığı hukuk bilimine çok sayıda bilimsel eser ile katkı sağlamış, binlerce öğrenci ve onlarca akademisyen yetiştirmiş bir bilim kadınıdır. İlmi çalışmalarının yanında hocamız, 1999 yılında dekan yardımcısı olarak başladığı idarecilik görevini dekanlık, enstitü müdürlüğü ve nihayet rektörlük ile tamamlamıştır. Öyle ki iş yoğunluğu arasında çok sevdiği akademik çalışmalarına gerekli zamanı ayıramamaktan hep şikayetçi olmuştur. Kendisine, Üniversitemize yaptığı hizmetler, kattığı ayrıcalıklı değer ve daima fakültemize duyduğu aidiyet hissiyle bizlere sunduğu ve bundan sonra da sunacağına emin olduğumuz desteği için minnettarız.

   Armağanın çıkarılmasında elbette en büyük pay, bize destek olan fakültemizdeki ve özellikle Ticaret Hukuku Anabilim Dalındaki meslektaşlarımıza, yine fakültemiz dışından makaleleri, anı yazıları ile armağanın oluşmasına katkı veren saygıdeğer hocalarımıza ve meslektaşlarımıza aittir.

   Armağanın yayına hazırlanmasında fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin olağanüstü gayreti olmuştur. Bu vesile ile armağanın çıkartılmasına yazıları ile katkı veren ve/veya kurullarda görev alan tüm akademisyen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.

   Armağanın yayına hazırlanması aşamasında dizgi ve baskıda gerekli fedakârlığı gösteren SAVAŞ YAYINEVİ çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.

   Yayın Kurulu adına

   Prof. Dr. Vahit DOĞAN

   Stok Kodu
   :
   9786256805590
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   1382
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2024 Nisan
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   900,00   
   900,00   
   2
   450,00   
   900,00   
   3
   300,00   
   900,00   
   Ziraat Bankkart
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   900,00   
   900,00   
   2
   450,00   
   900,00   
   3
   300,00   
   900,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   900,00   
   900,00   
   2
   450,00   
   900,00   
   3
   300,00   
   900,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   900,00   
   900,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat